Aktualności

Dnia 24 listopada 2017 r. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie zorganizował akcję „Odśmiecanie Krajobrazu”. Kolejny już rok likwidowaliśmy dzikie składowiska odpadów na obszarach chronionych wspólnie ze społecznością lokalną i z zaprzyjaźnionymi instytucjami. Działanie odbyło się wspólnie z pracownikami Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Chełmie oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Sawinie pod opieką Pana Sławomira Korpysza. Na miejsce do „odśmiecania” obrano ścieżkę przyrodniczą na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego przy Punkcie Edukacyjnym w Sawinie.

Zanim dzieci ze Szkoły Podstawowej ruszyły w teren, miały okazję wysłuchać, krótkiej pogadanki na temat problemu dzikich składowisk odpadów i napisać test, którego zakres wiedzy obejmował podstawowe wiadomości dotyczące segregacji odpadów oraz Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Główną atrakcją jednak były gry i zabawy z wykorzystaniem surowców wtórnych przygotowane przez Marię Serwin i Józefa Misana z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami.

Odpowiednio przeszkoleni i zmotywowani do pracy uczniowie wraz z gronem pedagogicznym oraz pracownikami ZLPK i PGO przeczesali teren wokół ścieżki przyrodniczej. Najwięcej odpadów nie było jednak – jak się wszyscy spodziewali przy ławach i zadaszeniu rekreacyjnym a w samym lesie w miejscach prowadzenia wycinki drzew. Akcja zakończyła się przygotowanym przez OEM w Brzeźnie ogniskiem integracyjnym.  Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane przez organizatorów akcji.

 

Tekst i zdjęcia: Paweł Łapiński ZLPK OE-M Bzeźno

‹‹powrót