Aktualności

Konferencja pod takim tytułem odbyła się w dniach 27-29 września br. w miejscowości Supraśl na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego.

Organizatorami konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz dyrekcja Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego. Nowe zadania dotyczące ochrony przyrody, do 4spełniania, których zostały zobligowane samorządy województwa w 2009 r. (nadzór nad parkami krajobrazowymi o obszarami chronionego krajobrazu), w 2015 roku (audyt krajobrazowy) oraz w 2016 r. (wydawanie decyzji na usuwanie drzew lub krzewów) sprawiły, że potrzebne stało się spotkanie, na którym urzędnicy zajmujący się w/w zadaniami oraz pracownicy parków krajobrazowych mogliby wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz podyskutować o problemach związanych z realizacją wspomnianych zadań. Temu celowi służyła właśnie konferencja „Ochrona przyrody w rękach samorządów wojewódzkich”. Zgromadziła ona pracowników „departamentów środowiskowych” z większości urzędów marszałkowskich w Polsce (w tym także z Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie) a także licznych pracowników parków krajobrazowych. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowała Pani Justyna Jędruch – dyrektor ZLPK i pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski. Tematyka wykładów, warsztatów i dyskusji skupiała się wokół: problematyki powoływania form ochrony przyrody, określania ich granic oraz sporządzania listy zakazów, aktywności samorządów gminnych w kreowaniu nowych form ochrony przyrody a także prowadzeniu nadzoru nad już istniejącymi, ochrony zadrzewień w miastach, realizacji przez samorządy przepisów ustawy Prawo łowieckie. Poruszono także problematykę planowania przestrzennego na obszarach chronionych oraz „najświeższe” i ciągle niedoprecyzowane zagadnienie audytów krajobrazowych.

Żywe, momentami gorące dyskusje wskazywały, że takie spotkania i konferencje są bardzo potrzebne. Mimo, że problemy, z jakimi stykają się pracownicy samorządowi są bardzo podobne, to jednak sposoby ich efektownego rozwiązania mogą być różne. Stąd też wiedza i doświadczenie kolegów z innych województw mogą okazać się nieocenione. Jedynym „brakiem”, jaki oddało się odczuć na sesji była praktycznie nieobecność na niej przedstawicieli samorządów gminnych. A szkoda, bo wiele problemów zahaczało także o gminy i ich kompetencje, i punkt widzenia urzędników samorządowych niższych jednostek samorządowych mógłby się okazać bardzo cenny.

Obok części merytorycznej i praktycznej organizatorzy nie zapomnieli także o tym by pochwalić się pięknem własnych terenów. Przy słonecznej pogodzie uczestnicy sesji mieli możność zobaczyć urokliwe podlaskie krajobrazy: drzewostany Puszczy Knyszyńskiej, oryginalne elementy rzeźby terenu – Góry Świętojańskie, śródleśne zbiorniki wodne z gniazdującymi na nich rzadkimi łabędziami krzykliwymi, a także elementy krajobrazu kulturowego, jak cerkiew w słynnym Królowym Moście i nie mniej słynny prawosławny monaster w Supraślu.

Uczestnicy sesji wyjeżdżali z gościnnej podlaskiej ziemi z poczuciem pożytecznie spędzonego czasu i świadomością, że tego rodzaju konferencje połączone z częściami warsztatowo-dyskusyjnymi powinny się odbywać regularnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK 

‹‹powrót