O lubelskich parkach krajobrazowych w Tarnobrzegu

Instytucja ta posiada bardzo skromną obsadę personalną, jednak nie można tego powiedzieć o jej działalności, tworzą ją, bowiem pasjonaci kochający przyrodę oraz chcący i umiejący o niej opowiadać. W Centrum można zobaczyć eksponaty zwierząt i roślin. Obiekt jest wręcz „naszpikowany” nowoczesnymi urządzeniami edukacyjnymi. Działalność Centrum, z którego ofertą można zapoznać się na stronie internetowej: http://natura2000.tarnobrzeg.pl/, skierowana jest do różnych grup wiekowych, tak najmłodszych, jak i dorosłych. Jedną z inicjatyw Centrum jest Akademia Przyrodnicza. Jest to całoroczny cykl wkładów na tematy związane z ochroną przyrody. Uczestnicy akademii dostają „indeksy”, w których wpisywane są poszczególne zajęcia, obecność na nich itp. Biorą w niej udział dwie grupy wiekowe: uczniowi początkowych klas szkoły podstawowej oraz osoby dorosłe.

W ramach Akademii Przyrodniczej odbyły się także dwa wykłady wygłoszone przez pracownika Biura ZLPK – Krzysztofa Wojciechowskiego. W dniu 25 sierpnia wygłosił on wykład połączony z prezentacją dotyczący lubelskich parków krajobrazowych położonych przy, lub nawet na granicy z województwem podkarpackim („W krainie konika biłgorajskiego, bunkrów i … drzew skamieniałych. Opowieść o parkach krajobrazowych Roztocza i Równiny Biłgorajskiej”). Wykład połączony był z prezentacją wydawnictw ZLPK oraz materiałów edukacyjnych, ponieważ uczestnikami wykładu byli uczniowie szkoły podstawowej. Młodzi studenci Akademii wykazywali się ponadprzeciętną wiedzą nie tylko o samej przyrodzie, ale nawet o naszych parkach krajobrazowych. Aktywnie brali udział w prezentacji, odpowiadali na pytania i sami je zadawali. Bez mała trzy godziny przebiegły niezauważenie pozostawiając miłe odczucia u prowadzącego i, miejmy nadzieję, jeszcze większą wiedzę u uczestników.

Natomiast w niedzielę, 27 sierpnia, odbył się wykład dla nieco starszych „studentów” Akademii. Wykład dotyczył tematyki … zagranicznej, czyli obszarów chronionych za naszą wschodnią granicą („Zapowiedniki, zakazniki i chronione uroczyska – ochrona przyrody u sąsiadów za Bugiem (Białoruś, Ukraina)”). Wykład również był połączony z prezentacją wydawnictw przyrodniczych – tym razem białoruskich i ukraińskich, a także z pokazem filmów przyrodniczych o przyrodzie Ukrainy i Białorusi. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowanie uczestników, jako, że wiele z przekazanych treści było dla nich zupełnie nowych. Podobnie wydawnictwa i filmy wzbudzały zainteresowanie, ponieważ są praktycznie w Polsce niedostępne. O skali zainteresowania niech świadczy fakt, że po ponad 3 godzinach prezentacji dopiero ciemna nocka za oknami dzikowskiego zamku „wypędziła” do domów prelegenta i uczestników.

Mamy nadzieję, że wspomniane prezentacje stanowić będą dobre preludium dalszej współpracy ZLPK z RCP Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, bowiem zakres działalności obu instytucji w znacznym stopniu się pokrywa i możemy korzystać wzajemnie ze swych doświadczeń.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK, Sylwia Wojciechowska