O Chełmskim Parku Krajobrazowym w „Eko i My”

  • 07-01-2019

W ogólnopolskim poradniku ekologicznym „Eko i My” ukazał się drukiem artykuł o Chełmskim Parku Krajobrazowym.

W grudniowym numerze miesięcznika znalazł się artykuł pt.: „Odkrywanie tajemnic Chełmskiego Parku Krajobrazowego”. Autorką artykułu jest Pani Paulina Swaczyna, która w ciągu czterech miesięcy minionego roku odbywała staż w biurze Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Podczas stażu, pośród szeregu zajęć, które wykonywała, przygotowała także cykl artykułów nt. parków krajobrazowych administrowanych obecnie przez Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie ZLPK, które w minionym roku świętowały swoje 35 „urodziny”. A są to parki krajobrazowe: Chełmski, Poleski, Sobiborski i Strzelecki. Artykuł „Odkrywanie tajemnic Chełmskiego Parku Krajobrazowego” otwiera zatem serię prac, która ma za zadanie ukazanie piękna i wartości przyrodniczych, historyczno-kulturowych, krajobrazowych i turystycznych parków krajobrazowych Polesia. Lekki, reporterski a jednocześnie intrygujący styl artykułów z pewnością zainteresuje czytelników z całej Polski, bowiem „Eko i My” jest czasopismem ogólnopolskim. Uzupełnieniem artykułu są fotografie obiektów przyrodniczych i kulturowych oraz mapa parku. Ze specjalnie przygotowanej notki czytelnicy dowiedzą się także o działaniach Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych mających na celu ochronę tego obszaru oraz edukowanie społeczeństwa.

W następnym z cyklu artykułów „powędrujemy” w krainę żółwia błotnego i puszczyka mszarnego. A ukaże się on jeszcze w tym miesiącu.

Eko i My” (http://ekoimy.most.org.pl/) jest czasopismem o charakterze informacyjnym i edukacyjnym skierowanym do społeczeństwa.Uczy jak chronić środowisko we własnym otoczeniu, kształtuje postawy ekologiczne.Dociera przede wszystkim do szkół, ale także do: kuratoriów, lasów, firm, fundacji, instytucji i urzędów. Pismo redagują dziennikarze z Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS oraz przyrodnicy, członkowie organizacji pozarządowych, naukowcy i studenci.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK