O Bagnach Olmańskich w Zamościu

Dnia 27 lutego br. w Fortecznym Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej w Zamościu odbył się wykład wygłoszony przez pracownika Biura ZLPK.

 

To już drugie z cyklu „Spotkań z przyrodą i przygodą” organizowanych przez Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze, na których wykład wygłosił pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski. W grudniu ubiegłego roku uczestnicy „Spotkań….” mieli okazję posłuchać o parkach krajobrazowych województwa lubelskiego. Miesiąc luty zaś pośród przyrodników „świętowany” jest jak miesiąc „mokradłowy”. To bowiem 2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych (ustanowiony w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwanej Konwencją Ramsarską). Jako, że obszary wodno-błotne nie są dominującym siedliskiem na Zamojszczyźnie, zwróciliśmy się w stronę, gdzie na odwrót – przyroda to głównie bagno. Uczestnicy wraz z referentem wybrali się w wirtualną podróż do serca białoruskiego Polesia – na Bagna Olmańskie. Ów prawie stutysięcznohektarowy kompleks bagien jest jednym z najlepiej zachowanych fragmentów torfowisk Polesia. Zaprezentowana została jego historia, w tym projektu utworzenia tam, jeszcze przez II wojną światową, parku narodowego, dzieje powojenne i współczesne. Przedstawione zostały także walory przyrodnicze Bagien Olmańskich, które są objęte ochroną w formie: zakaznika krajobrazowego (obszarowa forma ochrony przyrody w Białorusi), ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA) i ostoi ramsarskiej. Na koniec uczestnicy usłyszeli i mogli obejrzeć na slajdach zagrożenia dla przyrody tego unikalnego zakątka Europy. Wykład był bogato okraszony cytatami z publikacji piewców piękna przedwojennego Polesia: prof. Stanisława Kulczyńskiego, prof. Władysława Szafera, dra Michała Marczaka, Franciszka Wysłoucha, Antoniego Kieniewicza, Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego i … gen. Adriana Carton de Wiart. Wykładowi towarzyszyła także prezentacja polskich i białoruskich wydawnictw o Polesiu.   

 

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

fotografie: Małgorzata Grabek, OZ Zamość ZLPK