Aktualności

Ukazał się drukiem nowy numer (3/82) „Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. Jest to ilustrowany kwartalnik o charakterze informacyjnym i popularnonaukowym powstały przed 20-laty w celu informowania społeczności ówczesnej Akademii Rolniczej (dziś Uniwersytetu Przyrodniczego) o tym, co dzieje się na uczelni.

Czasopismo zawiera, zatem relacje z wydarzeń odbywających się na terenie UP oraz w jakikolwiek sposób z nim powiązanych, informuje o badaniach i zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez uniwersytet itp. W ostatnim numerze ukazała się drukiem krótka relacja z majowej konferencji „Funkcje przyrodnicze i społeczne parków krajobrazowych oraz formy organizacji i zarządzania”, której organizatorem był ZLPK przy współudziale Katedry Turystyki i Rekreacji UP w Lublinie, zaś Honorowy Patronat nad nią sprawował Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. Autorem relacji jest pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski. Warto zaznaczyć, że zdjęcie szałwii łąkowej o zachodzie słońca jego autorstwa zdobi także okładkę opisywanego numeru. Również na okładce przedostatniego numeru „Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” (2/82) znalazła się fotografia Krzysztofa Wojciechowskiego przedstawiająca kwitnące rzepaki w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.

Wersje elektroniczne „Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” wszyscy zainteresowani znajdą pod adresem: http://wydawnictwo.up.lublin.pl/aktualnosci_publikacje.php

Wkrótce umieszczony tam zostanie także ostatni numer.

 

 

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

‹‹powrót