Nowy dokument urzędowy obowiązujący w Kazimierskim Parku Krajobrazowym

  • 08-06-2017

Kazimierski Park Krajobrazowy utworzony został w 1979 r. i jest najstarszym parkiem krajobrazowym w województwie lubelskim. Kazimierz Dolny, Nałęczów i Janowiec to miejscowości licznie odwiedzanie przez turystów z całej Polski. Z kolei ich mieszkańcy utrzymują się głównie z obsługi ruchu turystycznego. Zadaniem zaś parku krajobrazowego jest ochrona przyrody i dziedzictwa historycznego jednak z uwzględnieniem lokalnej działalności gospodarczej. Jej charakter zmienia się na przestrzeni lat, i prawo jej dotyczące też musi uwzględniać bieżące realia.

Uchwała nr XXIX/407/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego określa przede wszystkim szczegółowo granice parku i jego otuliny. Poza mapą i słownym opisem granic zawiera, bowiem też spis współrzędnych geograficznych punktów załamania granic. Ponadto zliberalizowane zostały przepisy dot. wznoszenia obiektów budowlanych, teraz mogą wznoszone 50 metrów, a nie jak wcześniej 100, od linii brzegowej rzek i zbiorników wodnych. Zniknął też, martwy zresztą w świetle funkcjonowania żeglugi wiślanej, zapis o zakazie używania sprzętu motorowego na zbiornikach wodnych, oraz zakazy organizowania rajdów motorowych i samochodowych i utrzymywaniu otwartych rowów ściekowych.

Pełny tekst uchwały można znaleźć Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego:
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/2324/akt.pdf

Tekst i zdjęcia: Michał Zieliński ZLPK OZ Lubartów