Nowe tablice informacyjne w lubelskich parkach krajobrazowych

  • 02-01-2018

W roku 2017 w ramach zadania „Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w parkach krajobrazowych województwa lubelskiego” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie ustawiono 20 nowych tablic informacyjnych. Dwie z nich stanęły na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego w miejscowościach Niemce i Nowy Staw. Zawierają ogólne informacje o Parku uzupełnione kolorowymi zdjęciami i mapą. Kolejna tablica ustawiona została na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego przy skarpie w Ciechankach niedaleko Łęcznej. Na tablicy znalazły się informacje ogólne dotyczące Nadwieprzańskiego PK, został także szczegółowiej opisany cenny obiekt przyrodniczy, jakim jest wspomniana skarpa położona na prawym brzegu Wieprza i stanowiąca miejsce występowania zbiorowisk z roślinami kserotermicznymi. Jeszcze jedna tablica stanęła w miejscowości Siedliszcze na skraju Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Zawiera ona informacje dotyczące Parku oraz przybliża zwiedzającym postać jego twórcy- prof. Janusza Janeckiego.

W ramach zadania nowymi tablicami zastąpiono także stare tablice na ścieżce przyrodniczo-historycznej „Szczebrzeszyn-Kawęczynek” w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym. Na tej liczącej 12 km długości ścieżce ustawiono 16 tablic informacyjnych o zaktualizowanej treści. Warto przy tym podkreślić, że w maju ubiegłego roku ZLPK wydał także przewodnik po wspominanej ścieżce, którego druk również sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Mamy nadzieję, że te nowe elementy infrastruktury edukacyjnej i turystycznej będą dobrze służyły wszystkim odwiedzającym lubelskie parki krajobrazowe.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcie: Piotr Deptuś, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie