Aktualności

„Ten piękny świat doliny Bugu, gdzie człowiek żyje w harmonii z przyrodą i krajobrazem, wciąż jeszcze trwa. Ale jest bardzo kruchy i wrażliwy na zagrażający mu, opatrznie rozumiany ‘postęp cywilizacyjny’ z jego agresywnością i chaosem przestrzennym. Nie pozwólmy temu światu zginąć.” – napisał Artur Tabor w wydanym w 2008 r. albumie „Bug. Pejzaż nostalgiczny”.

W piątkowy wieczór, 29 września, miłośnicy fotografii przedwcześnie, tragicznie zmarłego jednego z najsłynniejszych polskich fotografów i filmowców przyrody mogli podziwiać jego czarno-białe zdjęcia Bugu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wystawa została zrealizowana w ramach zadania „Edukacja przyrodnicza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie” sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wernisaż zgromadził liczne grono przyrodników, fotografów, spośród których wielu miało okazję i zaszczyt znać osobiście Artura. Ci zaś, którzy go nie znali mogli zapoznać się z jego pasją wysłuchując amatorskiego wywiadu „Moja droga życia” nagranego niegdyś przez jego przyjaciół, w którym opowiadał o swojej pasji fotografowania i filmowania przyrody. Osobliwie brzmiał głos zmarłego przed 7 laty Artura w zaciemnionej sali bibliotecznej …

Wystawę otworzył uroczyście dyrektor WBP im. Hieronima Łopacińskiego, Pan Tadeusz Sławecki. Wspominał on swoje kontakty z Arturem i dzielił się z zebranymi wspomnieniami o nim. Następnie głos zabrali przedstawiciele rodziny Artura: żona Jolanta i brat Jacek oraz Pani Elżbieta Małek przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Po uroczystym otwarciu wystawy był czas na podziwianie zdjęć, przeglądanie albumów, które wyeksponowano na osobnym stoliku oraz na rozmowy.

Na wernisażu obecny był także przedstawiciel Biura ZLPK – Krzysztof Wojciechowski. Warto bowiem podkreślić ścisłe związki Artura z lubelskimi parkami krajobrazowymi. Można powiedzieć, że to właśnie na ich terenie zdobywał swoje pierwsze szlify jako fotograf. Pierwszy kolorowy album, będący dziś białym krukiem „Bug. Nadbużańskie Podlasie” wydał jeszcze w poprzednim tysiącleciu – w 1999r. Fotografie do niego robił nad Bugiem „rzeką moich marzeń” jak ją nazywał, na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. W 2001 roku nakręcił film „Podlaski Przełom Bugu” nagrodzony w Przysieku k. Torunia. Także gros zdjęć do jego ostatniego bużańskiego albumu, wspominanego już „Bug. Pejzaż nostalgiczny” zrobił w Podlaskim Przełomie tej rzeki. Ale nie tylko Bug. Artur ukochał też Wisłę. W latach 2003-2004  nakręcił na zlecenie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych film „Małopolski Przełom Wisły”, zaś wydany w 2009 roku album „Wisła. Królowa rzek” był ostatnim jego dziełem…

Wystawę „Nostalgiczny Bug” podziwiać można bezpłatnie do końca października, zaś innymi pięknymi fotografiami Artura napawać się można stale na stronie: http://www.arturtabor.pl/

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK 

‹‹powrót