Aktualności

W dniach 20 – 21 marca 2018 roku pracownicy Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” brali udział w konferencji „ Aktywne Metody Ochrony Przyrody W Zrównoważonym Leśnictwie”

        Głównym tematem spotkania w Rogowie to Nauka i Praktyka Wobec Zjawisk Klęskowych w Lasach.

         Tematy omawiane w trakcie konferencji miały dużą wagę w związku z cyklicznymi klęskami coraz częściej pustoszącymi polskie lasy. Pożary, huragany nie tylko przynoszą ogromne straty w gospodarce, ale również zagrażają życiu i mieniu wielu ludzi.

         Zjawiska te zawsze oddziaływały na nasze lasy, jednak przez dłuższy czas uważano, że ze względu na rzadkość występowania nie odgrywają zasadniczej roli w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. Sądzono też, że większa część strat związanych z zaburzeniami wynika z nadmiernego rozpowszechnienia monokultur iglastych. Z czasem zdano sobie sprawę, że naturalne zaburzenia są zbyt częste, aby liczyć na to, że da się ich uniknąć. Dopiero od niedawna zaczęto odkrywać, że naturalne zaburzenia są niezbywalnym elementem funkcjonowania ekosystemów leśnych w dłuższej perspektywie czasowej, a wiele struktur i procesów jest powiązanych z ich występowaniem. Także wiele gatunków w zbiorowiskach leśnych jest dobrze przystosowanych do przetrwania zaburzeń. W ciągu paru ostatnich dziesięcioleci można, zatem dostrzec zasadniczą zmianę w postrzeganiu roli zaburzeń w ekologii lasu. Nie sposób jednak nie dostrzec, że zaburzenia pojawiają się na tyle często, że gospodarka leśna musi zacząć je uwzględniać. Ponieważ nie sposób ich przewidzieć ani zminimalizować ich oddziaływania, planowanie i zarządzanie lasami powinno się stać bardziej elastyczne, aby móc w przyszłości sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom.

                                                                                                             

Tekst: M. PIECH

ZLPK OZ w Janowie Lubelskim

‹‹powrót