Nauczyciele gminy Sawin i Kamień

  • 13-12-2018

                                     Nauczyciele gminy Sawin i Kamień

     uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie pn. „Aktywizujące metody nauczania o lesie’ przeprowadzonym w punkcie edukacyjnym „Leśne wieści” w Chełmskim Parku Krajobrazowym. Warsztaty zostały opracowane przez M. Deneka Angel przy aktywnej pomocy Moniki Łój. Gościnnie zadania związane z edukacją plastyczną prowadziła Pani Joanna Grochola - Kierownik Lubelskiego  Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Chełmie. Zajęcia podkreślały interdyscyplinarność edukacji środowiskowej; posiadały elementy matematyki, języka polskiego, przyrody i biologii, geografii, wychowania fizycznego, plastyki. W warsztatach uczestniczyło 21 nauczycieli; trwały 5 godzin zegarowych. Najpierw podczas spaceru po ścieżce dydaktycznej „W Dolinie Lepituchy” uczestnicy aktywnie wykonywali polecenia prowadzącego poznając leśne ciekawostki i mniej znane zagadnienia związane z funkcjonowaniem ekosystemu lasu. Na zakończenie zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek. Całe przedsięwzięcie odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze. Nauczyciele otrzymali z LSODN  zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszym logo.

                                                                                                        Tekst; Małgorzata Deneka Angel

Fot. Monika Łój