Najlepsi krajoznawcy z Lubelszczyzny rywalizowali w Sawinie

  • 21-06-2018

Do powyższych działań wpisuje się również współorganizacja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, gdzie układamy pytania wkonkurencji „Turystyczne ABC”: rozpoznawanie roślin i tropów zwierząt oraz wmiarę możliwości fundujemy nagrody i upominki. W tym roku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie byłoorganizatorem finału wojewódzkiego 46 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK. Wturnieju uczestniczyło 110 uczestników znastępujących miejscowości: Biłgoraj, Aleksandrów, Dereźnia Solska, Radzyń Podlaski, Sosnówka, Czemierniki, Wola Osowińska, Wola Chomejowa, Chełm Sawin, Staw. Zapoznajmy się z relacją Pana Sławomira Korpysza – nauczyciela wZespole Szkół w Sawinie – szkoły, na terenie której zorganizowany został Konkurs:

„W dniach 11 – 12 maja 2018r. Zespół Szkół w Sawinie gościł najlepszych młodych krajoznawców z całej Lubelszczyzny – uczestników finału wojewódzkiego 46 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK. W tym doborowym towarzystwie znalazły się również cztery drużyny Koła Turystycznego „Dreptak” z ZS w Sawinie, dwie drużyny Koła Turystycznego „MłoDziK” z MDK w Chełmie pod opieką Sławomira Korpysza, dwie drużyny SKKT „Traper” z SP w Stawie (opiekun Agnieszka Oleszczuk – Stachel) oraz drużyna SKKT z SP Nr 11 w Chełmie (opiekun Zbigniew Lubaszewski). Organizatorem turnieju był Oddział PTTK w Chełmie przy współudziale Zespołu Szkół w Sawinie, Oddziału PTSM w Chełmie, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Chełmie, Urzędu Miasta Chełm, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Urzędu Gminy w Sawinie oraz Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie. Wśród wielu rozgrywanych konkurencji był składający się ze 100 pytań test wiedzy krajoznawczo – turystycznej z elementami dotyczącymi zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przepisów ruchu drogowego., turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor przeszkód, rozpoznawanie zabytków, rozpoznawanie roślin i tropów zwierząt, praktyczne udzielanie pierwszej pomocy oraz test dotyczący turystyki konnej. Ocenie podlegały też zdobyte wcześniej odznaki turystyczne i krajoznawcze.

W punktacji indywidualnej w pionie szkół podstawowych I miejsce i nagrodę główną ufundowaną przez ZLPK otrzymała Patrycja Powaga, zaś VI miejsce wywalczyła Magda Sobolewska (obie z ZS w Sawinie). Wśród gimnazjalistów na VI miejscu znalazła się Natalia Wrona (ZS Sawin). W pionie szkół ponadgimnazjalnych V miejsce zajęła Alicja Siatka,, a VI Aleksandra Starzomska (obie MDK Chełm). W generalnej punktacji drużynowej ekipa z MDK w Chełmie (Alicja Siatka, Aleksandra Starzomska i Adrianna Zając) zakończyła turniej na wysokim III miejscu. W poszczególnych konkurencjach drużyny naszego regionu zajęły szereg czołowych miejsc. Drużyny z Sawina zajęły min. I i III miejsce w Turystycznym ABC ( I, II i III miejsce w rozpoznawaniu zabytków, I, II i III w rozpoznawaniu roślin, I i II w rozpoznawaniu tropów zwierząt, I, II i III w teście z turystyki konnej), II miejsce w teście, III miejsce w udzielaniu pierwszej pomocy. Drużyny z MDK w Chełmie zajęły min. I miejsce w obu pionach w Turystycznym ABC (I i III miejsce w rozpoznawaniu zabytków, I i II w rozpoznawaniu tropów zwierząt, I i II w turystyce konnej, III w rozpoznawaniu roślin), I miejsce w udzielaniu pierwszej pomocy, III w marszu na orientację oraz III miejsce w teście. Drużyny ze Stawu zajęły I i II miejsce w udzielaniu pierwszej pomocy. W uroczystym podsumowaniu turnieju uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Urzędu Miasta Chełm, Starostwa Powiatowego w Chełmie, Oddziału PTSM w Chełmie, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Urzędu Gminy w Sawinie oraz Dyrekcja ZS w Sawinie. Podczas zorganizowanej wycieczki uczestnicy turnieju poznali historię Sawina oraz zwiedzili najciekawsze obiekty krajoznawcze tej miejscowości.”

ZLPK OE-M w Brzeźnie