„Nadwieprzańskie koloryty – pejzaż z wierzbą”- uroczyste wręczenie nagród

  • 04-03-2019

Dnia 01.03.2019 roku, w Milejowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Plastycznego „ Nadwieprzańskie koloryty – Pejzaż z wierzbą”.

Organizatorem Konkursu Plastycznego „ Nadwieprzańskie koloryty – Pejzaż z wierzbą”, jak również wystawy pokonkursowej, jest Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie pod skrzydłami Pani Dyrektor Dominiki Korneckiej, przy współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Jury w składzie: Pan Piotr Deptuś – kierownik Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Pani Katarzyna Kowalczyk – pracownik Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Pani Beata Urniaż-Księska – Instruktor ds. plastyki, scenografii oraz oprawy graficznej imprez Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Pan Kazimierz Pawelec - nauczyciel w szkole specjalnej, artysta malarz, rzeźbiarz, po obejrzeniu prac 231 uczestników z 30 placówek (ośrodków kultury, środowiskowych domów samopomocy, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych) z terenu województwa lubelskiego, którzy nadesłali swoje prace w ramach Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Plastycznego „Nadwieprzańskie koloryty – pejzaż z wierzbą”, postanowiło przyznać nagrody w V kategoriach wiekowych:

  • I grupa –dzieci przedszkolne

•            II grupa –uczniowie nauczania wczesnoszkolnego

•           III grupa –uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum

•           IV grupa –uczniowie szkół średnich

•           V grupa –dorosłe osoby niepełnosprawne, amatorsko zajmujące się twórczością  plastyczną.

Ze względu na bogactwo form, inwencję twórczą, różnorodność technik, ekspresję, kreatywność,  zastosowane w pracach, dodatkowo postanowiono wyróżnić kolejne osoby. Łącznie nagrodzono 49 osób.

               Przed uroczystym wręczeniem nagród, oraz otwarciem pokonkursowego wernisażu, kierownik Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych p. Piotr Deptuś, przedstawił uczestnikom prezentację na temat Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, ukazując jego walory zarówno przyrodnicze jak i kulturowe.

               Wszystkie prace biorące udział w wystawie wyróżniały się ogromną kreatywnością, ekspresją i pomysłowością. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a laureatom życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji.

Tekst : Katarzyna Kowalczyk

Zdjęcia: Piotr Deptuś, Katarzyna Kowalczyk