Międzynarodowa konferencja w Czernihowie

W dniach 11-12 października br. ukraińskim Czernihowie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Problemy ekologii i ewolucji ekosystemów w warunkach przekształconego środowiska”.

 

Konferencja organizowana jest przez kilka ośrodków i instytucji. Głównym organizatorem jest Czernihowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Tarasa Szewczenki. Swój udział w organizacji konferencji mają także: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Instytut Ekologii Ewolucyjnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, Mezyński Park Narodowy, czernihowski oddział Ukraińskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody, Departament Rozwoju Przemysłowo-Rolniczego, Ekologii i Zasobów Naturalnych Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli przedstawiciele w/w instytucji. Do grona tego zaproszony został także pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Krzysztof Wojciechowski.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie następujących zagadnień: historii badań różnorodności biologicznej i krajobrazowej na terenach Ukrainy i innych krajów, strukturalno-funkcjonalnej organizacji systemów biologicznych oraz ich adaptacji do warunków przekształconego środowiska przyrodniczego, teoretycznych i praktycznych zasad ochrony i racjonalnego wykorzystania różnorodności biologicznej i kompleksów krajobrazowych, współczesnych problemów agroekologii oraz socjalno-ekologicznych, ekologiczno-oświatowych, ekologiczno-etycznych problemów w systemie edukacji ekologicznej, kultury i wychowania. Do udziału w konferencji zaproszeni są pracownicy uczelni wyższych o profilach przyrodniczych, pracownicy instytucji i służb ochrony przyrody, członkowie organizacji ekologicznych, pedagodzy i wychowawcy itp. 

 

Więcej na temat konferencji i udziału w niej można dowiedzieć się na stronach organizatora, Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Tarasa Szewczenki: http://chnpu.edu.ua/news/newsandevents/item/1782-ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-ekolohiv. Natomiast komunikat konferencyjny można pobrać pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1fh8nA11IT9SrFf2hUzcDV1twuhM1r2R1/view

Czernihów jest obwodowym (wojewódzkim) miastem położonym na Ukrainie Lewobrzeżnej, nad malowniczą, dziką rzeką Desna nazywaną przez słynnego ukraińskiego reżysera Oleksandra Dowżenkę „zaczarowaną”. Miasto liczy bez mała 300 tys. mieszkańców i jest jednym z najstarszych miast na dawnej Rusi. Jego początki sięgają VII wieku. Czernihów należał do Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku (od rozejmu w Dywilinie w 1618 r. do rozejmu andruszowskiego w 1667 r.). Faktycznie jednak Rzeczpospolita straciła kontrolę nad tymi terenami już podczas powstania Chmielnickiego w 1648 r. Natomiast traktat Grzymułtowskiego z 1686 roku ostatecznie oderwał miasto i całe województwo czernihowskie od Rzeczypospolitej i przyłączył do Hetmanatu, który był sukcesywnie podporządkowywany sobie przez Rosję. Mimo jednak, że panowanie Rzeczypospolitej na tych terenach trwało faktycznie jedynie trzy dekady, to wpływy kulturowe były bardzo silne. Najlepszym tego przykładem są dzieje głównego organizatora wspominanej konferencji - Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Tarasa Szewczenki. Jest to jeden z najstarszych uniwersytetów Ukrainy. Został założony w 1700 roku jako Kolegium Czernihowskie na wzór kijowskiej Akademii Kijowsko-Mohylańskiej przy aktywnym wsparciu hetmana Iwana Mazepy. Od początku istnienia uczelni nauczano w niej języka polskiego. Studenci pisali nawet wiersze w tym języku. Niemało było pośród nich także żaków z terenów Rzeczypospolitej. O popularności języka polskiego świadczy fakt, że w latach 30. XVIII wieku uczelnia nosiła nazwę: Czernichowskie Kolegium Słowiańsko-Polsko-Łacińskie, zaś zgodnie z ukazem konsystorza z 1781 roku każdego następcę tronu carskiego przybywającego do Czernichowa witano w trzech językach nauczanych w kolegium, w tym także i w polskim.

Zapraszamy do Czernihowa!

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK