Aktualności

Z inicjatywy Ogrodu Botanicznego UMCS i Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych dnia 24 listopada br. na terenie Ogrodu posadzone zostały dwa buki zwyczajne Fagus sylvatica.

Okazją do tego wydarzenia była mijająca w roku bieżącym 700 rocznica nadania praw miejskich Lublinowi. Pośród wielu form upamiętnienia tak ważnej daty znalazła się i ta, najbliższa sercu każdego przyrodnika, czyli sadzenie drzew.

Na patronów rocznicowych drzew organizatorzy wydarzenia, czyli Ogród Botaniczny UMCS i ZLPK, wybrali zacne postacie: Pana Grzegorza Kapustę - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego oraz Jego Magnificencję Prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego – Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W piątkowe popołudnie 24 listopada, przy zachodzącym słońcu buki - marszałkowski i rektorski – zostały zasadzone przez swoich patronów na żyznym wzgórku Ogrodu Botanicznego UMCS. Ceremonii asystowały władze i pracownicy ZLPK w osobie dyrektor Justyny Jędruch, kierownika OZ Lubartów – Piotra Deptusia oraz piszącego te słowa, a także dyrekcja i pracownicy Ogrodu Botanicznego UMCS: dr Grażyna Szymczak – dyrektor Ogrodu, dr Anna Cwener, dr Michał Czernecki i inni. Obok buków stanęły tabliczki informacyjne zaś same drzewka zostały opatrzone na zimę przez pracowników Ogrodu. Następnie pani dyrektor Grażyna Szymczak zaprosiła wszystkich uczestników wydarzenia na poczęstunek w gościnne progi Dworku Kościuszków.

 

Buk zwyczajny, mimo, że jest drzewem długowiecznym, to z całą pewnością nie dożywa takiego wieku, jaki „stuknął” właśnie Lublinowi (maksymalnie żyje o połowę krócej, czyli ok. 350 lat). Nie ma zatem szans na to by posadzone w Ogrodzie Botanicznym UMCS buki szumiały swymi mocarnymi koronami przez kolejnych 700 lat historii naszego miasta. Nie mniej jednak nawet jeśli osiągną wiek swojego pomnikowego „rodaka”, który rośnie w Lesie Chmielowskim na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, to już będzie powód do zadowolenia i dumy. Na razie młode buczki znalazły się pod troskliwą opieką pracowników Ogrodu Botanicznego UMCS.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK  

‹‹powrót