Lublin i nie tylko … pomysły studentów KUL

Data startu: 04-06-2019 , data zakończenia: 04-06-2019

Wystawa projektów Studentów Architektury Krajobrazu „Nasze pomysły na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych dla Lublina” odbyła się 4 czerwca br. w Instytucie Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości oraz studentów przez Prorektora ds. studentów i kontaktów międzynarodowych ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL. Otwarcie wystawy zostało poprzedzone cyklem krótkich wykładów wprowadzających. Jako pierwszy głos zabrał ks. dr hab. Jacek Łapiński prof. KUL – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, który wygłosił wykład pt. „Człowiek a środowisko naturalne”. Kolejnym mówcą była dr Joanna Warda, która wskazała możliwości użytkowania lasu przez turystów oraz omówiła jego funkcje. Jako ostatni głos zabrał mgr inż. Paweł Adamiec, który opowiedział o zasadach projektowania przestrzeni.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja najlepszych prac studentów architektury krajobrazu (I i II st.), przedstawiających m in.: pomysły zagospodarowania przestrzeni publicznych osiedli Tatary i Czuby, terenu Błoni Zamku Lubelskiego wraz z obszarem dawnego Stawu Królewskiego, doliny Bystrzycy oraz Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Dodatkowo zostały zaprezentowane projekty zagospodarowania Lasu Dębówka w gminie Jastków. Wystawie towarzyszyła ekspozycja prac prezentujących struktury i faktury, które powstały na bazie materiałów "naturalnych" występujących w środowisku przyrodniczym.

więcej na temat wystawy można przeczytać tu

Tekst i foto: Marcin Kozieł (Biuro ZLPK)