Aktualności

Międzynarodowy Dzień Ziemi to jedno z najważniejszych świąt w szkolnym kalendarzu. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w trzech placówkach oświatowych: Gimnazjum w Żmudzi, Szkole Podstawowej w Brzeźnie oraz Przedszkolu w Sawinie.

Wszystkie szkoły przygotowały bardzo ciekawe programy: piosenki ekologiczne,  wiersze o tematyce przyrodniczej, inscenizacje artystyczne, a także prezentacje multimedialne przedstawiające raport o stanie przyrody i „ekologiczne” drugie śniadanie. Podczas uroczystości można było uczestniczyć w prelekcjach Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie oraz obejrzeć wystawę pisanek wielkanocnych z motywami roślinnymi i zwierzęcymi charakterystycznych dla różnych regionów Lubelszczyzny.

Przesłanie tych wszystkich uroczystości zostało ładnie ujęte przez młodzież z Gimnazjum w Żmudzi hasłem: „LOS ZIEMI LEŻY W NASZYCH RĘKACH”. Świadomość tego dzięki organizacji tych uroczystości przez odwiedzone przez nas szkoły dotarła do wielu odbiorców.

 

 

 

Tekst: Paweł Łapiński (ZLPK OEM w Brzeźnie)

‹‹powrót