• 27-02-2019

Już od kilku lat na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski (w najbliższym sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”) obok Ośrodka Edukacji Ekologicznej powstało i cały czas jest rozbudowywane  arboretum – czyli ogród dendrologiczny.

         Położone jest ono na leśnym terenie pokrytym wiekowym drzewostanem, głównie sosnowym. W obecnym stanie  arboretum ma charakter parku leśnego z elementami ukształtowania terenu, prześwietleń w drzewostanie, oczek wodnych, ścieżek, dróg, kładek, mostków i zadaszeń.

         Od 2014 roku na tym terenie wprowadzane są kolekcje roślin tworzących obecnie 4 funkcjonalne strefy: aleja rododendronów, wrzosowisko, strefa roślin ozdobnych nad stawem oraz aleja jodeł i buków.  W ramach możliwości zgodnie z opracowaniem „Adaptacja istniejącej koncepcji arboretum do aktualnych uwarunkowań” teren będzie podzielony część z gatunkami rodzimymi i ich odmianami, oraz na część z gatunkami obcego pochodzenia, co pozwoli na lepsze ukazanie różnorodności biologicznej między nimi.

       Dzięki zainstalowaniu na terenie  arboretum urządzeń rekreacyjnych można uprawiać tak ostatnio modne ćwiczenia ruchowe jak: nordic-walking, jogging, jazdę na rowerze itp.

       Ponieważ arboretum jest doskonałym zapleczem do prowadzenia zajęć terenowych podstawowe  jego zadanie to edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych nie tylko  mieszkańców Janowa i okolic ale również dla gości  z dalszych rejonów kraju. 

      Piękna zróżnicowana roślinność oraz  co roku rozbudowywana infrastruktura pozwala obcować ze światem roślin oraz poprzez zmysły poznawać i doceniać jego piękno.

Tekst: M. Piech ZLPK OZ w Janowie Lubelskim

Zdjęcia: A. Różyńska ZLPK OZ w Janowie Lubelskim