KRAJOBRAZ KULTUROWY – POMNIK HISTORII

„Krajobraz kulturowy – pomnik historii” – pod takim hasłem zorganizowane zostały spacery z okazji Dnia Krajobrazu przez Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu. Chcieliśmy w ten sposób uzmysłowić jak ważny jest harmonijny rozwój nie powodujący dewastacji krajobrazu. Każdy krajobraz kulturowy przechodzi przemiany poprzez historię aż do współczesności. Teraz to od młodszych pokoleń zależeć będzie w jakim kierunku przekształcany będzie krajobraz. Dlatego warto uzmysławiać, że jesteśmy  integralną częścią naszej miejscowości, regionu. Pamiętać należy, że dewastacja krajobrazu świadczy o niegospodarności i egoizmie społecznym.

Nasze spacery przebiegały w dwóch miejscach. Były to zespół pałacowo-parkowy w Krasnobrodzie Podzamku i Park Miejski w Zamościu. Pierwsze miejsce to dawna siedziba Leszczyńskich i Fudakowskich, a dzisiaj Sanatorium Rehabilitacyjne. Miejsce, które w doskonały sposób wpisało się w naturalny krajobraz regionu. Mogli zauważyć to uczestnicy spaceru wędrujący alejkami dawnego założenia parkowego w stylu angielskim. Stare pomnikowe lipy tam rosnące mógł sadzić sam Jan Sobieski.

Drugie miejsce czyli Park Miejski ma całkiem inny charakter, bo i z założenia inną miał pełnić funkcję. To co łączy oba te miejsca to wpisanie się w zastany już krajobraz. Zamojski park to jeden z piękniejszych w Polsce. Zaprojektowany tak aby wpisywał się w dawną twierdzę. Jest składem zabytkowego układu urbanistycznego Starego Miasta. Miasta idealnego, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Obie trasy naszych spacerów to również kontakt z drzewami. Często okazami, które zostały uznane za pomniki przyrody. Do ciekawszych należą: najstarsza lipa (ok. 600-letnia) Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego oraz korkowce amurskie i grupa orzechów czarnych w zamojskim parku.

Są to również miejsca występowania wielu gatunków ptaków, które mogliśmy obserwować. Zamojska grupa piątkowa miała szczęście zobaczyć pelikana różowego, który polował na rybki w stawie. Jak się później okazało był to uciekinier z pobliskiego ZOO.

Partnerami naszych spacerów krajobrazowych byli: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci  w Krasnobrodzie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu oraz Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem”.

 

Tekst: Małgorzata Grabek

Zdjęcia: Małgorzata Bielecka