Aktualności

Organizator: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu.

Konkurs ma charakter otwarty, do którego zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów. Zadaniem jest wykonanie samodzielnej i indywidualnej pracy  plastycznej -  przedstawiającej świat owadów. Technika jest dowolna – rysunek, akwarela, pastel, technika mieszana, wydzieranki i inne w formacie A-3. Prace muszą być opatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje: tytuł pracy, nazwisko i imię autora, wiek, dokładny adres oraz imię i nazwisko opiekuna oraz adres szkoły.

Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, 22-400 Zamość,  ul. Partyzantów 94 z dopiskiem konkurs „Roztocze malowane” lub dostarczyć osobiście w terminie do 25.05.2018 r.

 

Więcej informacji o konkursie - tel. 84 638 55 06

‹‹powrót