Konkurs „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w rysunku” rozstrzygnięty !

Odkryliśmy nowych Andriollich – w konkursie plastycznym „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w rysunku” wyłoniono najlepsze prace.

Dnia 29 maja 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w rysunku” zorganizowanego przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie.

Do konkursu zgłosiło się 115 uczniów z 11 szkół zlokalizowanych w gminach, na których terenie położony jest Skierbieszowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną. Prace były oceniane w trzech grupach wiekowych uczniów:

  I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV,

 II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII,

III grupa – uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

Jury w składzie:

Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ewa Marcola – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie

Krzysztof Wojciechowski – starszy specjalista w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych

wyłoniło zwycięzców konkursu w poszczególnych grupach wiekowych. Ich nazwiska poznamy dnia 2 czerwca 2019 r. w Skierbieszowie. Wtedy to bowiem, w czasie trwania Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego, laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Dziś możemy napisać jedynie, że w gronie laureatów znaleźli się uczniowie z następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej im. Ignacego Mościckiego
w Skierbieszowie, Szkoły Podstawowej w Izbicy, Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach, Szkoły Podstawowej w Sitnie, Publicznego Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny
w Skierbieszowie, Gimnazjum w Kraśniczynie.

Zwycięskie prace będzie można obejrzeć podczas Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego na wystawie, która znajdować się będzie w budynku Samorządowego Przedszkola w Skierbieszowie.