Konkurs „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w fotografii” rozstrzygnięty !

Jury konkursu „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w fotografii” wybrało najlepsze zdjęcia zgłoszone do tego konkursu.

 

Konkurs zorganizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie miał na celu uwrażliwianie na piękno Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, rozwijanie pasji i uzdolnień uczniów oraz popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Zadaniem uczestnika konkursu było ukazanie w oryginalny sposób przyrody ożywionej i nieożywionej, krajobrazów oraz obiektów historyczno-kulturowych Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół z terenu gmin, na których położony jest Skierbieszowski Park Krajobrazowy.

 

Konkurs cieszył się dużą popularnością. Fotografie zgłosiło do konkursu 26 uczniów z 8 szkół.  Łącznie wpłynęło 114 prac.

 

Dnia 29 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie wybrano najładniejsze fotografie.

 

Jury w składzie:

 

Miło mi jest poinformować, że uczniowi Państwa szkół zostali laureatami konkursu fotograficznego „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w fotografii”. W gronie nagrodzonych znalazły się następujące uczennice i uczniowie:

Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ewa Marcola – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie

Krzysztof Wojciechowski – starszy specjalista w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych

przyznało I, II i III miejsce oraz 2 wyróżnienia.

 

Laureatami konkursu zostali uczniowie ze: Szkoły Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Skierbieszowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu, Szkoły Podstawowej w Sulmicach, Szkoły Podstawowej w Izbicy i Gimnazjum im Hetmana Jana Zamoyskiego w Jarosławcu.

Nazwisk laureatów póki co nie ujawniamy. Zostaną one ogłoszone podczas Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego w Skierbieszowie dnia 2 czerwca 2019 r.

Wówczas nastąpi podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród. Nagrodzone prace oraz wybrane z spośród pozostałych będzie można podziwiać podczas trwania Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego w budynku Samorządowego Przedszkola w Skierbieszowie.