Konkurs "Ptaki igłą malowane"

Organizatorem konkursu jest Zespół Lubelskich Parków  Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej w technice haftu krzyżykowego o „ptasiej” tematyce.Przedsięwzięcie ma na celu promowanie aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych, ukazanie istnienia lokalnego środowiska rękodzielniczego oraz spopularyzowanie jednej z możliwości  samorozwoju.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie.