Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Konkurs fotograficzny "Wiosna w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym"

Data startu: 11-04-2019 , data zakończenia: 02-06-2019

Dotyczy: Krzczonowski Park Krajobrazowy

Celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno przyrody Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, rozwijanie pasji i uzdolnień uczniów oraz popularyzacja fotografii (przyrodniczej) jako dziedziny sztuki. Zadaniem uczestnika konkursu jest ukazanie w oryginalny sposób Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego  w „wiosennej szacie”.

Konkurs ma charakter otwarty; przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów zlokalizowanych na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny.

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Osoba biorąca udział w konkursie fotograficznym może przedstawić 5 prac fotograficznych w formacie JPG lub TIFF (o rozdzielczości nie mniejszej 2560 x 1920 pixeli, rozdzielczości min. 72 dpi, minimalny rozmiar zdjęcia: 3 MB).

Organizator dopuszcza możliwość nadsyłania fotografii wykonanych smartfonem.

Fotografie muszą przedstawiać miejsca i obiekty, przyrodę ożywioną i nieożywioną oraz krajobrazy Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego lub jego otuliny.

Fotografie nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału w innych konkursach.

Fotografie nadesłane na konkurs mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jaki i czarno-białej. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedozwolone. Dopuszcza się jedynie możliwość kadrowania. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. Więcej informacji w znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” oraz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: marcin.koziel@lubelskie.pl

Termin składania prac upływa z dniem 2 czerwca 2019 r.

Dla autorów najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowym wernisażu oraz na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook Organizatora konkursu.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego

pobierz "kartę zgłoszenia" i wypełnij; nie zapomnij o podpisie rodzica/opiekuna prawnego

Materiały informacyjne o konkursie fotograficznym

pobierz, przeczytaj i podaj dalej...