Konkurs fotograficzno-filmowy „Cztery pory roku w lubelskich parkach krajobrazowych”

Data startu: 20-12-2017 , data zakończenia: 31-10-2018

Przypominamy wszystkim, którzy zamierzają wziąć udział w konkursie, jak i tym, którzy dopiero się o nim dowiedzieli, że został już tylko tydzień na zgłoszenie prac konkursowych. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 października 2018 r. To ostatni moment na przejrzenie swoich zasobów fotograficznych oraz filmowych, dokonanie wyboru i wysłanie prac na konkurs. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!

Konkurs fotograficzno-filmowy „Cztery pory roku w parkach krajobrazowych” ma charakter otwarty, co oznacza, że może w nim wziąć udział każda osoba, która profesjonalnie lub amatorsko zajmuje się fotografią oraz filmem przyrodniczym. Zadaniem uczestnika konkursu jest ukazanie w oryginalny, niebanalny sposób najciekawszych pod względem przyrodniczym oraz krajobrazowym miejsc i obiektów znajdujących się na terenie lubelskich parków krajobrazowych. Fotografie oraz filmy oprócz charakterystycznych krajobrazów mogą przedstawiać florę i faunę, jak również obiekty kulturowe i historyczne.

Osoba biorąca udział w części fotograficznej konkursu może przedstawić maksymalnie 5 prac w postaci pojedynczych fotografii lub jeden zestaw (składający się maksymalnie z 3 fotografii powiązanych ze sobą tematycznie). Zestaw fotografii liczony jest jako jedna praca konkursowa. Uczestnik konkursu filmowego może zgłosić tylko 1 film.

Więcej informacji o wymogach technicznych prac konkursowych (fotografii i filmu) znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu (poniżej do pobrania).

UWAGA !!!

Prace konkursowe można przesyłać również za pośrednictwem stron internetowych z usługą transferu plików. Należy pamiętać, że do „przesyłki” należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem autora.

Wzór karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem autora (poniżej do pobrania).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria – fotografia

I nagroda: sprzęt lub akcesoria foto o wartości 2000 zł;

II nagroda: sprzęt lub akcesoria foto o wartości 1500 zł;

III nagroda: sprzęt lub akcesoria foto o wartości 1000 zł

Kategoria – film

I nagroda: sprzęt lub akcesoria filmowe o wartości 2000 zł;

II nagroda: sprzęt lub akcesoria filmowe o wartości 1500 zł;

III nagroda: sprzęt lub akcesoria filmowe o wartości 1000 zł;

Dla każdej z kategorii zostaną przyznane wyróżnienia (nie mniej niż trzy) w postaci zestawów upominkowych składających się z materiałów i wydawnictw promocyjnych Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Autor najciekawszej pracy otrzyma dodatkową, specjalną nagrodę ufundowaną przez Bożenę i Jana Walencików (jurorów konkursu), którą jest album „Saga prastarej puszczy. Opowieść filmowa wraz z dedykacją autorów.

Tekst: Marcin Kozieł – Biuro ZLPK Lublin

Regulamin konkursu fotograficzno-filmowego "Cztery pory roku w Lubelskich Parkach Krajobrazowych"

Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem Autora