Konferencja o chełmskich parkach krajobrazowych

Mamy nadzieję, że konferencja będzie nie tylko doskonałą okazją do podsumowania stanu wiedzy i badań naukowych na temat ochrony przyrody Polesia, ale również do promocji osobliwości przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych, potencjału turystycznego obszaru oraz zaprezentowania możliwości ich wykorzystania w edukacji ekologicznej. Wydarzeniu temu będą towarzyszyć dwie ciekawe sesje terenowe.

W konferencji uczestniczyć będą zaproszeni goście: przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich oraz samorządu lokalnego, naukowcy, pracownicy służb ochrony przyrody z terenu całej Polski oraz Ukrainy i Białorusi.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upłynął dwa tygodnie, ale wciąż napływają zgłoszenia od zainteresowanych osób. W tej chwili lista uczestników konferencji przekroczyła 100 osób, z czego jesteśmy bardzo dumni !!!

Patronat Honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski. Patronat medialny nad wydarzeniem zapewniają: TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Radio BonTon oraz Super Tydzień Chełmski.

Organizacja konferencji jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI:

DZIEŃ I

Godz. 8.00. – 9.00. : rejestracja uczestników konferencji

Godz. 9.00.9.30. : uroczyste otwarcie konferencji – Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Godz. 9.30. – 10.00. : Historia powołania chełmskich parków krajobrazowych

 1. prof. dr hab. Marian Harasimiuk (UMCS Lublin)
 2. mgr inż. Janusz Holuk (RDOŚ, Wydział Spraw II w Chełmie) – „Ochrona przyrody i krajobrazu Polesia – 35 lat funkcjonowania Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych”

Godz. 10.00. – 11.00. : Środowisko abiotyczne Polesia (sesja pierwsza)

 1. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, dr Jarosław Pietruczuk (UMCS Lublin) – „Abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego Parków Krajobrazowych Polesia Zachodniego”
 2. prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, dr hab. Stanisław Chmiel (UMCS Lublin) – „Warunki kształtowania stosunków wodnych w parkach wodno-torfowiskowych Polesia”
 3. prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski, dr Krzysztof Siwek (UMCS Lublin) – „Warunki klimatyczne wybranych parków krajobrazowych Polesia”
 4. dr hab. Jacek Chodorowski (UMCS Lublin) „Gleby Polesia Lubelskiego”

Godz. 11.00. – 12.00. : Różnorodność przyrodnicza chełmskich parków krajobrazowych (sesja druga)

 1. prof. dr hab. Danuta Urban (UP Lublin) – „Szata roślinna Polesia Lubelskiego – stan, zagrożenia, ochrona”
 2. mgr inż. Janusz Holuk – (RDOŚ, Wydział Spraw II w Chełmie) – „Żółw błotny na Polesiu – historia i perspektywy ochrony gatunku”
 3. mgr Janusz Wójciak (Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne) – „Ptaki drapieżne Strzeleckiego PK”
 4. mgr Joanna Dziarska – „Wodniczka na Chełmskich Torfowiskach Węglanowych”

Godz. 12.00. – 12.30. : przerwa kawowa

Godz. 12.30. – 13.30: Walory przyrodnicze i kulturowe Polesia (sesja trzecia)

 1. dr Jarosław Krogulec (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) – „Zagrożenia i ochrona Chełmskich Torfowisk Węglanowych”
 2. Julia Hrystiuk (Kiwercowski Park Narodowy) – „Puszcza Cumańska” – walory przyrodnicze i kulturowe
 3. Aleksander Saszczuk, Michajło Chymyn (Park Narodowy Prypieć-Stochód) – Park Narodowy „Prypieć-Stochód” – walory przyrodnicze i kulturowe
 4. Andrej Abramczuk(APB - BirdLife Belarus) – „Polesie Nadbużańskie (Białoruś) – zapomniane pogranicze”
 5. Andrzej Różycki (Poleski Park Narodowy) – „Historia i walory przyrodnicze Poleskiego Parku Krajobrazowego i Poleskiego Parku Narodowego”

Godz. 13.30. – 14. 30. : Turystyka i edukacja (sesja czwarta)

 1. mgr Tomasz Oleksy Zborowski (Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze) – „Walory historyczne Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i okolic”
 2. mgr Zbigniew Lubaszewski (PTTK Chełm) – „Walory turystyczne Chełmskiego Parku Krajobrazowego”
 3. mgr Mateusz Zawadzki, mgr inż. Paulina Owczarek, dr Łukasz Chabudziński (UMCS Lublin) – „Wykorzystanie GIS do zarządzania parkami krajobrazowymi. Przykłady dobrych praktyk”
 4. dr Jolanta Rodzoś, dr Joanna Szczęsna (UMCS Lublin) – „Od walorów obszarów chronionych do oferty edukacyjnej”

Godz. 14.45. : obiad

Godz. 15.30. – 19.30. : sesja terenowa (1)

Dolina Bugu – Sobibór – Żółwiowe Błota (rezerwat przyrody – Sobiborski PK)

Godz. 20.00. : uroczysta kolacja

 

DZIEŃ II

Godz. 8.00. – 9.00: śniadanie

Godz. 9.00. – 15.00. : sesja terenowa (2)

 1. Chełmskie Podziemia Kredowe lub zwiedzanie starówki chełmskiej: Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Kościół Rozesłania św. Apostołów (do wyboru)
 2. Zwiedzanie Cementowni Chełm
 3. Zwiedzanie lokalnego Browaru „Jagiełło”
 4. Motylowe Łąki – ścieżka przyrodnicza w Chełmskim Parku Krajobrazowym

Godz. 15.00. : obiad

Komitet honorowy:

 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej (UMCS Lublin)
 • Dr hab. Sławomir Terpiłowski – Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (UMCS Lublin)
 • Prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji (UP Lublin), Przewodniczący Rady ZLPK
 • Prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski – Kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii (UMCS Lublin)

Komitet organizacyjny:

 • Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych
 • Małgorzata Deneka-Angel – kierownik Ośrodka Zamiejscowego ZLPK w Chełmie
 • Monika Łój
 • Robert Wróblewski
 • Aneta Kotyła
 • Marcin Kozieł
 • Paweł Łapiński
 • Krzysztof Wojciechowski

Szczegółowy program do pobrania link.