Aktualności

Ostatnia sobota stycznia tradycyjnie już upływa nam na liczeniu ptaków podczas zimowego spaceru w okolicach Janowa Podlaskiego. Tym razem sezon grypowy zdziesiątkował dzieci i młodzież z janowskiej podstawówki, tylko najsilniejsi się jej oparli i niektórzy z nich stawili się punktualnie na 9 przed miejscową szkołę.

 Nasza skromna, bo 15 osobowa grupka, w mglisty acz w miarę ciepły dzień podążała uliczkami Janowa do miejscowości Wygoda i dalej, pośród pól i łąk,  do Starego Pawłowa, a stamtąd już do siedziby parku w Janowie Podlaskim (gdzie spotkanie zostało podsumowane).

Trasa od lat przebiega podobnie, co pozwala porównywać wyniki z kolejnych sezonów. Pierwsze ptaki dają zawsze o sobie znać jeszcze w okolicach szkoły, kawki opanowują kościelne gzymsy i inne większe budynki na janowskim rynku, kolejne zabudowania tej miejscowości przyciągają dzwońce, wróble, sikory, kwiczoły, grubodzioby, nierzadko korzystające z ptasich stołówek przygotowanych przez mieszkańców. Obrzeża mijanych miejscowości stają się miejscem występowania mazurków, zaś trznadel upodobał sobie stadninę koni, bo tam łatwo o pokarm - ziarna owsa. Na otwartej przestrzeni w stadku przemieszczały się czyże a także dawały o sobie znać sroki, sójki i myszołów.

Kolejny już raz przekonaliśmy się, że ptaki dobrze się mają na naszej podlaskiej ziemi. Tegoroczne wyniki naszej akcji są porównywalne do lat ubiegłych, dane przekazane zostały przez przewodnika spaceru do OTOP-u i posłużą do analiz liczebności poszczególnych gatunków w całym kraju. Niestrudzony Pan Jarosław Mydlak - nasz przewodnik, leśnik, edukuje miejscową młodzież i zarazem nas wszystkich, za co jesteśmy mu wdzięczni. Podziękowania kierujemy także do nauczycieli, którzy zawsze chętnie angażują się w „ptasie spotkania” i motywują młodzież do aktywnego w nich uczestnictwa.

W tym roku łącznie zaobserwowaliśmy 503 osobniki, należące do 20 gatunków. Najliczniejszą grupę stanowiły: kawki -110, dzwońce – 108 i trznadle – 82, na dalszych pozycjach znalazły się kwiczoły – 48, bogatki - 46 oraz czyże i wróble – 22 osobniki. Mniej licznie pokazały się sierpówki – 15, grubodzioby -14, mazurki – 10 a także modraszki, sikory ubogie, itd. Niestety nie spotkaliśmy na swojej trasie ptaka zimy – czeczotki. 

                                                                                                

Tekst: M. Żychowska ZLPK OZ Janów Podlaski

 Zdjęcia: A. Łazeba ZLPK OZ Janów Podlaski

‹‹powrót