„KARTKA ŚWIĄTECZNA – PRZYRODĄ MALOWANA” - WYNIKI KONKURSU

Dnia 19 grudnia 2018 r. w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie miało miejsce posiedzenie Komisji Konkursowej IV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia „Kartka Świąteczna – Przyrodą Malowana” w składzie:

  1. Alicja Oleszczuk – artystka, członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie
  2. Agnieszka Perestaj – nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych w Chełmie
  3. Ryszard Suszyński – kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie
  4. Paweł Łapiński – starszy specjalista w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie

Na nasz adres napłynęło 204 prace konkursowe. Prace, które spełniały kryteria regulaminu zostały podzielone na 3 kategorie:

  1. Kategoria I – dzieci z klas 0 – III szkół podstawowych,
  2. Kategoria II – uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych
  3. Kategoria III – młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli

Po wstępnej selekcji wybrano 10 najładniejszych Kartek w każdej z kategorii. Wybrane prace oceniane były za pomocą specjalnych kart ocen. Każda praca podlegała indywidualnej analizie członków komisji pod względem wartości estetycznych (oryginalności pomysłu i sposobu wykonania) oraz obecności elementów przyrodniczych i krajobrazowych charakterystycznych dla danego regionu Lubelszczyzny. Laureatami konkursu zostali uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów.

 

WYNIKI

 

Kategoria I

Ilość ocenianych prac: 125

Miejsce I: Aleksandra Wiąckiewicz z Chełma (69 punktów).

Miejsce II:Wiktor Wólczyński z Bukowy Wielkiej (67 punktów).

Miejsce III:Lena Jakimiak z Derła (56 punktów).

Wyróżnienia: Sandra Wierzchowska ze Świerż, Laura Toczko z Chełma.

 

Kategoria II

Ilość ocenianych prac: 56

Miejsce I: Sebastian Szymanko z Brzeźna (68 punktów).

Miejsce II:Zuzanna Idzikowska ze Świerż (60 punktów).

Miejsce III:Maria Gajur z Wólki Okopskiej (59 punktów).

Wyróżnienia: Amelia Skocz z Zarzeki, Monika Spodniewska z Chełma.

 

Kategoria III

Ilość ocenianych prac: 23

Miejsce I: Kinga Gruszecka z Łęcznej (68 punktów).

Miejsce II:Damian Biały z Kolonii Ostrówek (66 punktów).

Miejsce III:Emilia Salak z Puchaczowa (65 punktów).

Wyróżnienia: Monika Guz z Łęcznej, Oksana Darczyk z Chełma.

 

O sposobie przekazania nagród i upominków zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni w styczniu 2019 r. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie i zwiedzenia wystawy prac konkursowych, która będzie do dnia 14 stycznia 2019 r.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!