Kajakiem po Wieprzu

Miłośnicy podziwiania Wieprza z poziomu kajaka otrzymali wspaniały prezent. Właśnie ukazał się drukiem przewodnik kajakowy „Kajakiem po rzece Wieprz”.

 

Rzeka Wieprz jest wodnym kręgosłupem województwa lubelskiego, przepływa niemal przez cały jego teren z południowego wschodu na północny zachód. Co ciekawe nie tylko sama rzeka, licząca ponad 300 km długości, ale i cała jej niemała zlewnia licząca 10 400 km kwadratowych powierzchni położona jest w całości w granicy naszego województwa. Jest to z pewnością ewenement na skalę krajową.

Jest też Wieprz jedną z najbardziej „parkowych” rzek i leży w sferze zainteresowania ZLPK od źródeł do ujścia. Już źródła Wieprza koło Wieprzowa Tarnawackiego znajdują się w granicach otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, przez który rzeka również przepływa, dalej pomiędzy Turzyńcem a Szczebrzeszynem przepływa przez teren Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, w Izbicy „dotyka” otuliny Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. U ujścia do Wieprza jego prawego dopływu – Wolicy, rzeka wpływa na tren Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, by koło Stężycy Nadwieprzańskiej płynnie – nomen omen –znaleźć się już w granicach Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Opuszcza go dopiero na trójstyku granic gmin: Łopiennik Górny, Rejowiec i Trawniki. Ale i to nie do końca, bo do wysokości Leszczanki rzeka jest granicą między w/w OCHK położonym na prawym jej brzegu a otuliną Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego na lewym. Na teren najbardziej wieprzowego ze wszystkich naszych 17 parków krajobrazowych – Nadwieprzańskiego – rzeka wpływa „pełnoprawnie” dopiero po minięciu mostu na trasie chełmskiej między Pełczynem a Dorohuczą i odtąd wielkim niekiedy błękitnym a niekiedy brudno-lessowym wężem wije się przez cały park aż do mostu w Kijanach gdzie park się kończy. Nie porzuca go jednak całkowicie bo do mostu w Zawieprzycach towarzyszy jej jeszcze otulina Nadwieprzańskiego PK. Stąd aż do Woli Skromowskiej płynie na odcinku niechronionym żadną formą ochrony przyrody, ale trzeba przypomnieć, że przez szereg lat istniały plany (Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie) utworzenia obszary chronionego krajobrazu w dolinie Wieprza na odcinku od Zawieprzyc do Lubartowa. Nie mniej jednak na teren OChK Wieprz wpływa dopiero w Woli Skromowskiej i jest to jeden z najcenniejszych naszych OChK – Pradolina Wieprza. Walorami przyrodniczymi nie ustępuje żadnemu z lubelskich parków krajobrazowych a myślę, że i przed niektórym parkami narodowymi nie musiałby się wstydzić. Pradoliną Wieprza rzeka płynie aż do ujścia do Wisły koło Dęblina.

Wieprz kajakowo był wykorzystywany już bardzo dawno, teraz jednak do dyspozycji turystów kajakowych oddany został przewodnik "Kajakiem po rzece Wieprz” obejmujący praktycznie cały „spławny” odcinek Wieprza od Hutek pod Krasnobrodem do ujścia rzeki do Wisły. Przewodnik jest owocem wspólnego wysiłku aż 7 Lokalnych Grup Działania z terenu naszego województwa, w sferze zainteresowania których leży i rzeka i jej dolina: LGD „Zielony Pierścień”, Stowarzyszenie LGD „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze”, Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS”, Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”, Stowarzyszenie LGD „Polesie”, Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Przewodnik liczy 78 stron, zawiera mapki poszczególnych odcinków i opisy ich walorów turystycznych wraz ze zdjęciami. Wydany jest w zgrabnej szacie graficznej i poręcznej formie (zbindowany drutowo). Jedyną nieścisłością jest informacja o długości Wieprza. Autorzy podają niewiarygodną długość 368,3 km podczas gdy hydrografowie a nawet GUS są zgodni, że długość tej rzeki wynosi 303,2 km.  

Z fragmentami przewodnika można się zapoznać pod adresem:

http://kajakiempowieprzu.pl/category/splywy-kajakowe-na-wieprzu/odcinek-rutki-bondyrz-guciow/

Warto jeszcze wspomnieć, że przed 5 laty ukazał się bardzo ciekawy przewodnik kajakowy po odcinku Wieprza pomiędzy Baranowem a ujściem do Wisły, który dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem:

http://archiwalne.lubelskie.pl/img/userfiles/files/teksty/Turystyka/2016/Kajakiem_przez_Pradoline_Wieprza.pdf

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK