IV EDYCJA KONKURSU „W KRAINIE BAGIEN I MOCZARÓW”

Dnia 5 lutego 2019 r. odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy z okazji Światowego Dnia Mokradeł „W Krainie Bagien i Moczarów”. Organizatorami konkursu są: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie,  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie. Głównym celem konkursu jest pogłębianie wiedzy dotyczącej terenów wodno-błotnych w województwie lubelskim.

Tegoroczna edycja skupiła 28 uczestników z 10 szkół podstawowych oraz zespołów szkół: Szkoły Podstawowej w Strachosławiu pod opieką Pana Arkadiusza Stachowicza, Szkoła Podstawowej w Czułczycach, Zespołu Szkół w Sawinie oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie pod opieką Pana Sławomira Korpysza, Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej pod opieką Pani Doroty Łubkowskiej, Szkoły Podstawowej w Wierzbicy pod opieką Pani Marzanny Kozłowskiej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chełmie pod opieką Pani Katarzyny Matuły, Szkoły Podstawowej w Strupinie Dużym pod opieką Pani Emilii Wesołowskiej, Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie pod opieką Pana Roberta Jokisza, Szkoły Podstawowej w Dorohusku pod opieką Pani Moniki Walczuk i Pani Joanny Szewczuk-Taras

Młodzież oraz nauczyciele przygotowujący mieli wiele pracy gdyż materiał i poziom wiedzy daleko wykraczał poza ramy programowe szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy musieli opanować materiał zawarty w publikacji A. Buczek, T. Buczek, „Chełmskie Torfowiska Węglanowe” IUCN Poland, Lublin 1996 oraz wszelkie dostępne informacje w zakresie rozpoznawania, biologii i ekologii wybranych gatunków roślin, owadów i ptaków związanych ze środowiskiem wodno-błotnym. Konkurs składał się z dwóch konkurencji: testu wiedzy zawierającego 20 pytań oraz rozpoznawania roślin i zwierząt. W skład Komisji Konkursowej weszli: Pani Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Pan Ryszard Suszyński – Kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie, Pan Krzysztof Stasiak – pracownik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Pan Krzysztof Wojciechowski – pracownik biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Pan Paweł Łapiński – pracownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie.

Laureatami IV edycji konkursu „W Krainie Bagien i Moczarów” zostali:

MIEJSCE I: Monika Spodniewska z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie (23/28 p.)

MIEJSCE II ex aequo: Kamila Powaga i Zuzanna Kloc z Zespołu Szkół w Sawinie (22/28 p.)

MIEJSCE III ex aequo: Sylwia Świszcz ze Szkoły Podstawowej w Strupinie Dużym i Natalia Hanczaruk ze Szkoły Podstawowej w Wierzbicy (20/28 p.)

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody zakupione przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych a nauczyciele upominki i materiały promocyjne Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Podczas obchodów Światowego Dnia Mokradeł oprócz konkursu „W Krainie Bagien i Moczarów” można było również wysłuchać referatów: „Ochrona obszarów podmokłych” Pana Krzysztofa Stasiaka z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i „Ochrona mokradeł w obszarach Natura 2000 Lubelszczyzny” Pana Janusza Holuka – naczelnika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych II w Chełmie. W między czasie uczestnicy obchodów mogli zwiedzić Szkolną Izbę Pamięci poświęconą 24 Pułkowi Artylerii Pancernej oraz kontynuującej jego tradycje współczesnej 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, nowoczesne sale przystosowane do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodach technik budowlany, technik geodeta i technik architektury krajobrazu oraz skorzystać z „kącika kawowego”.

Dziękujemy serdecznie Pani Dorocie Michalskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie oraz Pani Agnieszce Perestaj-Leckiej – nauczycielce przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie za organizację kolejnej edycji konkursu na terenie szkoły. Mamy nadzieję, że dzięki podjętej inicjatywie wzrośnie wśród młodzieży szkolnej świadomość roli obszarów wodno-błotnych dla przyrody i człowieka.

 

Tekst i zdjęcia: Paweł Łapiński (ZLPK OE-M w Brzeźnie)