Aktualności

TORFOWISKA PUSZCZY SOLSKIEJ

20.07.2015

W otoczonych wydmami, bezodpływowych zagłębieniach na terenie Puszczy Solskiej wytworzyły się torfowiska (wysokie lub przejściowe). Torfowiska są bardzo ubogie w składniki pokarmowe, dlatego występuje tu specyficzna roślinność odporna na niedobory i zakwaszenie. Główną rolę odgrywają mchy torfowce, turzyce, wełnianki i rośliny wrzosowate (żurawina, modrzewnica, borówki). więcej

SPRZĄTANIE ŚWIATA NIE TYLKO OD ŚWIĘTA

15.07.2015

Dziesięć miesięcy wytężonej pracy, nauki powoli zbliża się ku końcowi. Za pasem wakacje, ale młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaski nie odpoczywa. W ostatnim tygodniu roku szkolnego postanowili przyczynić się do poprawy estetyki terenu Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. więcej

„PIERWSZE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ” – PIERWSZA EDYCJA KONKURSU

15.07.2015

W Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych w Ośrodku Zamiejscowym w Janowie Podlaskim, od 6 lat organizowany jest konkurs „Spotkania z przyrodą im. Jerzego Ostaszewskiego”, poświęcony pamięci wieloletniego, zasłużonego pracownika Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, a skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. więcej

Wielosił błękitny

15.07.2015

Podmokłe łąki, torfowiska i inne tereny bagienne to ogromne bogactwo gatunków roślin i zwierząt, przyrodnicy uznają je za jedne z najcenniejszych ekosystemów. Niestety wiele z tych obszarów uległo bezpowrotnemu zniszczeniu, głownie za przyczyną melioracji odwadniającej, a także przez sukcesję czyli zarastanie trzcinami, krzakami i drzewami. Wraz z zanikaniem siedlisk zaczęły giną... więcej

„KOLORY ROZTOCZA”

30.06.2015

„Kolory Roztocza” to hasło XV edycji regionalnego, plastyczno-fotograficznego konkursu ekologicznego, którego organizatorem jest Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, a który realizowany jest dzięki współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  więcej