Aktualności

Wspomnień czar

01.12.2014

Spadł już pierwszy śnieg, zrobiło się szaro i ponuro, tak że nie chce się nosa wystawić z cieplutkiej sali lekcyjnej, a całkiem niedawno cała gromada dzieciaków ze szkół podstawowych z naszego terenu odwiedziła mnie, czyli panią od edukacji na ścieżkach przyrodniczych Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Dzieci przyszły aby zobaczyć jak las zmienia się jesienią, a pytań typu... więcej

„Mikrokosmos podmokłych łąk” czyli świat przyrody pod naszymi stopami

24.11.2014

Spacerując po łąkach nie zawsze mamy świadomość, że pod naszymi stopami znajduje się tajemniczy świat pełen organizmów żywych: roślin zielnych, ich nasion, a także różnorodnych mieszkańców tej zielonej plątaniny: owadów, robaków, skorupiaków i mięczaków, a także pierścienic. W związku z powyższym, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Chełm oprac... więcej

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie ma już 30 lat!!!!

17.11.2014

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie powstał w 1984 roku w celu ochrony i zachowania unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej części jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce - Puszczy Solskiej ciągnącej się od doliny Wisły ku wschodowi aż do granicy Państwa więcej

Przyroda nieożywiona w parkach krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej

17.11.2014

Pod pojęciem przyrody nieożywionej kryje się wiele elementów stanowiących abiotyczny składnik ekosystemów i tak główne należy wymienić tutaj glebę, atmosferę, wody oraz utwory skalne. Podstawowym celem ochrony przyrody nieożywionej jest trwałe zachowanie jej wartościowych elementów prezentujących w wystarczający sposób zróżnicowanie ekosystemu.  więcej

XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - zgłaszanie uczestnictwa

06.11.2014

Ważne informacje! Prosimy zgłaszać szkoły ponadgimnazjalne (z terenu województwa lubelskiego) chętne do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a które w poprzedniej edycji nie brały udziału w konkursie, do 18 listopada 2014 r. - nieprzekraczalny termin!  więcej