Aktualności

BUCZYNA KARPACKA

13.08.2014

Buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum zbiorowisko roślinne spotykany w Karpatach, Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. W drzewostanie dominuje buk pospolity Fagus sylvatica, który na Roztoczu osiąga wschodnią granicę występowania. W domieszce spotkamy jodłę Abies alba zajmującą kiedyś duże połacie Roztocza. Buczyna karpacka zajmuje zazwyczaj dość żyzne siedliska, gdzie ... więcej

Pojezierze Łeczyńsko-Włodawskie to strefa ciszy!

04.08.2014

Dochodzą nas niepokojące wieści znad Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego odnośnie pojawienia się prób wodowania i pływania po jeziorach łodziami silnikowymi. Przypominamy, że jest to nielegalne. Wszystkie jeziora (poza jeziorem Białym Włodawskim) objęte są strefą ciszy i zakazane jest na nich używanie łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego. Każda próba używania takiego ... więcej

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)

23.07.2014

W Polsce objęta ścisłą ochroną gatunkową. Ochrona rosiczek ustanowiona została już w 1946 roku w pierwszym w Polsce rozporządzeniu wprowadzającym ochronę gatunkową a potem utrzymana w kolejnych aktach prawnych (rozporządzenia z lat 1957, 1983, 1995 i wreszcie aktualne rozporządzenie z 2004 roku). więcej

VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego na Lubelszczyźnie

08.07.2014

Co 10 lat odbywa się międzynarodowe liczenie bociana białego. Prowadzone jest ono na całym obszarze występowania gatunku czyli w Europie i Afryce Północnej. W tym roku przypada VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego na Lubelszczyźnie. Będzie on miał przeprowadzony między 1 a 15 lipca. więcej

Zapraszamy do udziału w konkursie „ATRAKCJE TURYSTYCZNE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ROZTOCZA

08.07.2014

Roztocze to magiczna kraina, pełna wyjątkowych atrakcji turystycznych, proszących się o ich opisanie i utrwalenie na przysłowiowej kliszy. Dlatego też Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Zamość zaprasza wszystkich odwiedzających Roztocze do udziału w konkursie na artykuł promujący wyjątkowe i ciekawe miejsca na naszym Roztoczu.  więcej