Aktualności

Dzieci świętują razem z bocianem… w Janowie Podlaskim

02.06.2016

1 czerwca - dzień wyjątkowy, wyczekiwany przez wszystkie dzieci, zarówno te małe i duże… Rodzice starają się więcej czasu i uwagi poświęcić swoim pociechom, by poczuły się najważniejsze a nauczyciele i wychowawcy chcąc być „bliżej” swoich uczniów w szkołach organizują czas inaczej niż zwykle.  więcej

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Walory przyrodniczo-kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”

01.06.2016

Serdecznie zapraszamy fotografów amatorów do udziału w konkursie „Powiat Opolski w obiektywie” organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim przy współudziale Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie . więcej

Porozumienie lubelskich i lwowskich parków krajobrazowych

25.05.2016

Współpraca między instytucjami zajmującymi się podobną tematyką w różnych krajach jest zwykle owocną dla obu stron. Współpraca w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu jest niemal warunkiem koniecznym efektywnego działania służb ochrony przyrody, bo jak wiadomo „przyroda nie zna granic”. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zainicjował... więcej

Uszczegółowienie granic Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

25.05.2016

Sejmik Województwa Lubelskiego na mocy uchwały uściśla teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Opracowany przez Urząd Marszałkowski w Lublinie szkic dokumentu został przedstawiony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.Konsultacje odbędą się w dniach 31 maja - 7 czerwca 2016 r.  więcej

SPOTKANIE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ZAŁUCZU

24.05.2016

Na zaproszenie Pani Justyny Gutek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu dla dzieci i młodzieży, dziewcząt i chłopców z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej, w dniu 19.05.2016r. odbyła się prezentacja wielu gatunków ptaków występujących na Lubelszczyźnie. Pokaz ptaków był kontynuacją edukacji ekologicznej, gdyż placówka ta... więcej