Aktualności

Wizyta studyjna w subregionie Dolnego Wieprza

02.12.2015

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych przystąpił do Partnerstwa na rzecz rozwoju subregionu Dolnego Wieprza. Obszar ten posiada ogromny potencjał turystyczny, na który składają się: rzeka Wieprz, Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”, obszar Natura 2000 „Dolny Wieprz”, kompleksy leśne oraz bogate dziedzictwo kulturowe.  więcej

Barwy jesieni w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie”

02.12.2015

Jesień kojarzy się z deszczem, wiatrem, przymrozkami, przeziębieniem i złym nastrojem. Jesteśmy niezadowoleni, że bezpowrotnie mija ciepłe i przyjemne lato. Jesień jest jednak niezwykłą porą roku, podczas której w przyrodzie zachodzi wiele zmian. Dni stają się krótsze i spada temperatura, więc wszystko, co żyje, pospiesznie szykuje się do nadejścia zimy. więcej

Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

27.11.2015

Ponad pół tysiąca uczestników konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”w województwie lubelskim.  więcej

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie otrzymał nominację Partnera Strategicznego Fundacji Cemex

25.11.2015

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie od kilkunastu lat współpracuje z Fundacją Cemex „ Budujemy przyszłość ”, która wspiera nas finansowo i pomaga w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody i krajobrazu.  więcej