Aktualności

PODSUMOWANIE IX EDYCJI KONKURSU „CZYSTA ZIEMIA”- OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W JANOWIE PODLASKIM

01.12.2016

30 listopada 2016 r. odbyło się podsumowanie konkursu „Czysta Ziemia”, który skierowany był do szkół z powiatu bialskiego a zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu ochrony środowiska i selektywnej zbiórki odpadów, poprzez podejmowanie różnorodnych działań w najbliższym otoc... więcej

Nasz Patron

30.11.2016

„Świętego Franciszka z Asyżu słusznie zalicza się między tych świętych i słynnych mężów, którzy odnosili się do przyrody jako cudownego daru udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu. Albowiem on głęboko odczuł w szczególny sposób wszystkie dzieła Stwórcy i natchniony Bożym duchem wyśpiewał ową najpiękniejszą ‘Pieśń stworzeń’, przez które, szczególnie przez b... więcej

Podlaski Przełom Bugu 2016 - otwarcie XXI Międzynarodowej Wystawy Fotografii w Miejskim Domu Kultury w Siedlcach

30.11.2016

24 października w MOK-u w Siedlcach pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim mieli zaszczyt uczestniczyć w otwarciu wystawy, która jest efektem pleneru, jaki odbył się w tym roku w dniach 3-8 lipca br. w okolicach Janowa Podlaskiego. Rokrocznie uczestniczą w nim nie tylko znani fotograficy z Polski ale także z zagranicy a Zespół Lube... więcej

I etap ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” już za nami

30.11.2016

4 listopada 2016 roku w parkach krajobrazowych całej polski odbył się I etap XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs ten przeznaczony jest dla szkół gimnazjalnych z gmin położonych na terenie parków krajobrazowych. Składa się on z 5 etapów: „szkolnego”, „gminnego”, „parkowego”, „wojewódzkiego” i „ogólnopolskiego”, pod... więcej

Podsumowanie projektów ekologicznych –Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie

30.11.2016

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie oraz Stowarzyszenie Lokalna Akcja na Rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej w bieżącym roku realizowały 2 duże projekty ekologiczne obejmujące zagadnienia z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.  więcej