Aktualności

Dziedzictwo kulturowe Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego

22.03.2017

Kozłowiecki Park Krajobrazowy obejmuje swoim zasięgiem zwarty kompleks leśny i jako taki uchodzi za niezwykle interesujący ze względu na walory przyrodnicze, ale niekoniecznie już kulturowe czy historyczne. Tymczasem park, a przede wszystkim jego otulina kryją w sobie szereg interesujących obiektów i ciekawostek z lat i wieków poprzednich. Z okolicami parku związanych było też szereg... więcej

Podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

21.03.2017

Dnia 20 marca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.  więcej

„POWITANIE WIOSNY” Z MARZANNĄ NA ROWERZE

21.03.2017

Dnia 17 marca 2017 r. odbyły się Terenowe Zajęcia Rowerowe zorganizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Ruda-Team” oraz Grupę Rowerową „Odnowa - Chełm” .  więcej

O Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym w „Eko i My”

14.03.2017

W lutowym numerze ogólnopolskiego poradnika ekologicznego „Eko i My” ukazał się drukiem artykuł pt.: „Wrzelowiecki Park Krajobrazowy”. więcej

Nowy semestr współpracy ZLPK i Uniwersytetu Otwartego KUL

14.03.2017

W piątkowe przedpołudnie, 10 marca, odbyły się zajęcia dla uczniów w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL.  więcej