Aktualności

„Nostalgiczny Bug” Artura Tabora

10.10.2017

„Ten piękny świat doliny Bugu, gdzie człowiek żyje w harmonii z przyrodą i krajobrazem, wciąż jeszcze trwa. Ale jest bardzo kruchy i wrażliwy na zagrażający mu, opatrznie rozumiany ‘postęp cywilizacyjny’ z jego agresywnością i chaosem przestrzennym. Nie pozwólmy temu światu zginąć.” – napisał Artur Tabor w wydanym w 2008 r. albumie „Bug. Pejzaż nostalgiczny”.  więcej

Nowy numer „Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

10.10.2017

Ukazał się drukiem nowy numer (3/82) „Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. Jest to ilustrowany kwartalnik o charakterze informacyjnym i popularnonaukowym powstały przed 20-laty w celu informowania społeczności ówczesnej Akademii Rolniczej (dziś Uniwersytetu Przyrodniczego) o tym, co dzieje się na uczelni.  więcej

„Ochrona przyrody w rękach samorządów wojewódzkich”

10.10.2017

Konferencja pod takim tytułem odbyła się w dniach 27-29 września br. w miejscowości Supraśl na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego.  więcej

Święto Pieczonego Ziemniaka W Siedliszczu gmina Dubienka

09.10.2017

Zostaliśmy zaproszeni na święto Pieczonego Ziemniaka w Gminie Dubienka.  więcej

Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna „Ornitologia w skali globalnej i lokalnej”

09.10.2017

W dniach 20-22 września miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna „Ornitologia w skali globalnej i lokalnej”, która zgromadziła badaczy ptaków oraz ludzi zajmujących się ich ochroną z całej Polski a nawet spoza jej granic. Na konferencji obecni byli ornitolodzy z Ukrainy i Białorusi.  więcej