Aktualności

„KARTKA ŚWIĄTECZNA – PRZYRODĄ MALOWANA” - rozpoczynamy III edycję konkursu

21.11.2017

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na kartkę pocztową z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego. Tematyka kartki powinna wiązać ze sobą elementy przyrodnicze i krajobrazowe charakterystyczne dla danego regionu Lubelszczyzny ze Świętami Bożego Narodzenia. Prace należy przesyłać do 6 grudnia 2017 r. na adres: więcej

Muchołówka białoszyja w Strzeleckim Parku Krajobrazowym

17.11.2017

W dniu 3 listopada we współpracy z Fundacją Cemex „Budujemy Przyszłość” w Strzeleckim Parku Krajobrazowym Wolontariusze Fundacji kierowani przez pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie wykonali zadanie z zakresu czynnej ochronie przyrody.  więcej

„LAS ZAMKNIĘTY W SZKLE”

17.11.2017

Konkurs „Las zamknięty w szkle” organizowany przez ZLPK OZ w Zamościu został rozstrzygnięty. Finał z rozdaniem nagród miał miejsce 9 listopada 2017 roku w siedzibie Ośrodka w Zamościu  więcej

W przeddzień Święta Niepodległości…

14.11.2017

10 listopada zaproszono Kierownika Ośrodka Zamiejscowego w Chełmie Małgorzatę Deneka Angel (będącą członkiem Rady Muzeum) na wernisaż wystawy pt. „ Marszałek Józef Piłsudski - honorowy obywatel Chełma.”  więcej

Stoisko Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie Na „Święcie Lubelskich Parków Krajobrazowych” w Kozłówce

09.11.2017

Święto Lubelskich Parków Krajobrazowych rozświetlało dżdżysty październikowy dzień niemal już miesiąc temu, tymczasem echa tej uroczystości nie mijają i wciąż otrzymujemy z różnych stron prośby opisania tego wydarzenia pod kątem zaproszonych przez nas gości oraz organizacji stoiska i repertuaru.  więcej