Aktualności

Modernizacja bazy edukacyjnej w ostoi konia biłgorajskiego w miejscowości Szklarnia - dla potrzeb ZLPK OZ w Janowie Lubelskim

29.12.2017

Końcówka roku to czas, kiedy w ostoi konika biłgorajskiego w istniejącej bazie edukacyjnej poczyniono inwestycje, które mają na celu uatrakcyjnienie tego miejsca oraz stworzenia odpowiednich warunków sanitarnych.  więcej

KARMNIK DLA PTAKÓW

27.12.2017

W Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodku Zamiejscowym w Zamościu staramy się kształtować postawy przyjazne środowisku naturalnemu, wśród dzieci jak i dorosłych. Dlatego jak i w latach poprzednich zorganizowaliśmy konkurs integracyjny dla dzieci i rodziców „Karmnik dla ptaków”.  więcej

Rach-ciach siekiereczką, na murawie…

27.12.2017

Murawy kserotermiczne wraz ze swoją unikatową florą i fauną należą do najcenniejszych, a jednocześnie najsilniej zagrożonych elementów środowiska przyrodniczego Europy. W ciągu ostatnich lat obserwujemy drastyczny zanik roślinności kserotermicznej, a wraz z nią wielu cennych gatunków.  więcej

Z wizytą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kozicach Dolnych

27.12.2017

W piątek 15 grudnia 2017 roku, przedstawiciele ZLPK OZ w Lubartowie, odwiedzili podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach Dolnych. Głównym celem spotkania było przeprowadzenie warsztatów plastycznych o tematyce przyrodniczej. więcej

O Władysławie Taczanowskim w „Pulsie Gminy Jabłonna”

22.12.2017

W najnowszym, świątecznym numerze (nr 4(13)/2017) gazety gminnej „Puls Gminy Jabłonna” ukazał się artykuł o Władysławie Taczanowskim.  więcej