Aktualności

Stoisko Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie Na „Święcie Lubelskich Parków Krajobrazowych” w Kozłówce

09.11.2017

Święto Lubelskich Parków Krajobrazowych rozświetlało dżdżysty październikowy dzień niemal już miesiąc temu, tymczasem echa tej uroczystości nie mijają i wciąż otrzymujemy z różnych stron prośby opisania tego wydarzenia pod kątem zaproszonych przez nas gości oraz organizacji stoiska i repertuaru.  więcej

„Czyste parki- człowiek dla przyrody, przyroda dla człowieka”

31.10.2017

„Czyste parki- człowiek dla przyrody, przyroda dla człowieka”, to druga akcja pod tym tytułem przeprowadzona przez Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, która się odbyła 21.10. 2017 r. (pierwsza 10.VI.2017 r.). Tym razem współorganizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Akcja na Rzecz środowiska Ziemi Chełmskiej, oraz Fundacja Cemex Budujemy Przys... więcej

Konkurs fotograficzny „Przyroda Ziemi Lubelskiej” rozstrzygnięty!

31.10.2017

W dniu 25 października br. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego im. Artura Tabora „Przyroda Ziemi Lubelskiej”. więcej

O lubelski parkach krajobrazowych w prasie Donbasu

31.10.2017

Na łamach obwodowego tygodnika „Wieści Donbasu” ukazał się artykuł pt.: „Europejskie doświadczenia: Parki krajobrazowe Lubelszczyzny”.  więcej

Studenci UMCS w biurze ZLPK

31.10.2017

W dniu 26 października w biurze Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych gościli studenci kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  więcej