Aktualności

Wykład o parkach krajobrazowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

04.04.2017

W dniu 3 kwietnia br. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbył się wykład „Walory turystyczne parków krajobrazowych Lubelszczyzny i ich wykorzystanie”. Wygłosił go pracownik Biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – Krzysztof Wojciechowski.  więcej

O lubelskich parkach krajobrazowych dla przyszłych planistów przestrzennych

31.03.2017

Dnia 30 marca br. w gościnnych murach Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Poczekajce odbył się wykład o lubelskich parkach krajobrazowych. Wykład wygłosił pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski. Słuchaczami byli studenci I roku studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna.  więcej

ZLPK na Powiatowym Konkursie Geograficznym w Ostrowie Lubelskim

31.03.2017

W dniu 29 marca br. w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim odbył się Powiatowy Konkurs Geograficzny.  więcej

Podpisanie umowy o współpracy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych z gminą Skierbieszów

31.03.2017

Dnia 28 marca br. w biurze Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych nastąpiło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ZLPK a gminą Skierbieszów.  więcej

Marzec w Uniwersytecie Otwartym KUL

31.03.2017

Upływający miesiąc marzec był czasem owocnej współpracy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych z Uniwersytetem Otwartym KUL.  więcej