Aktualności

GEOLOGIA ROZTOCZA

28.10.2014

Uczniowie klasy geologicznej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu mieli możliwość zapoznania się z budową geologiczną Roztocza. Zajęcia edukacyjne odbyły się w terenie , dzięki czemu uczniowie poznali kamieniołom opok w Krasnobrodzie i wapieni organodetrytycznych w Józefowie oraz wąwozy lessowe Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.  więcej

PODSUMOWANIE V EDYCJI KONKURSU PRZYRODNICZEGO pt. „SPOTKANIA Z PRZYRODĄ im. JERZEGO OSTASZEWSKIEGO”

28.10.2014

W dniu 16 października 2014 roku o godz. 10-tej odbyło się podsumowanie V edycji konkursu pt. „Spotkania z przyrodą im. Jerzego Ostaszewskiego”. Po powitaniu uczniów i opiekunów oraz zaproszonych gości: Pana Jacka Hury Wójta Gminy Janów Podlaski oraz Pana Wojciecha Duklewskiego naczelnika RDOŚ Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej wraz z pracownikami odbyły się krótkie... więcej

OTWARCIE PUNKTU EDUKACYJNEGO W CHEŁMSKIM PaRKU KRAJOBRAZOWYM

15.10.2014

Dnia 7 czerwca 2014 r. został oficjalnie otwarty punkt edukacyjny w Chełmskim Parku Krajobrazowym na parkingu w gminie Sawin przy drodze wojewódzkiej nr 812 Krasnystaw – Włodawa. Pomysłodawcą i głównym organizatorem był Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Chełm, który pozyskał pokaźną dotację z Fundacji Cemex Polska „Budujemy Przyszłość”. Została o... więcej

Europejskie Dni Ptaków 2014

15.10.2014

4 października w godzinach 900 - 1300 na trasie Janów Podlaski – Zaborek – Klonownica Mała – Janów Podlaski zostało zorganizowane jesienne liczenie ptaków w ramach Europejskich Dni Ptaków 2014. Tradycyjnie miejscem zbiórki był plac przed Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim. Na trasę wyruszyła grupa 40 osobowa składająca się z młodzieży Szkoły Podst... więcej

Wycieczka krajoznawcza „Uroki Polesia” czyli jak uczniowie z Podlasia Polesie odkrywali

15.10.2014

9 października 2014 r. pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Janów Podlaski wraz z uczniami z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim gościli na terenie Parków Krajobrazowych w Chełmie.  więcej