Aktualności

„Mikrokosmos podmokłych łąk” czyli świat przyrody pod naszymi stopami

24.11.2014

Spacerując po łąkach nie zawsze mamy świadomość, że pod naszymi stopami znajduje się tajemniczy świat pełen organizmów żywych: roślin zielnych, ich nasion, a także różnorodnych mieszkańców tej zielonej plątaniny: owadów, robaków, skorupiaków i mięczaków, a także pierścienic. W związku z powyższym, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Chełm oprac... więcej

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie ma już 30 lat!!!!

17.11.2014

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie powstał w 1984 roku w celu ochrony i zachowania unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej części jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce - Puszczy Solskiej ciągnącej się od doliny Wisły ku wschodowi aż do granicy Państwa więcej

Przyroda nieożywiona w parkach krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej

17.11.2014

Pod pojęciem przyrody nieożywionej kryje się wiele elementów stanowiących abiotyczny składnik ekosystemów i tak główne należy wymienić tutaj glebę, atmosferę, wody oraz utwory skalne. Podstawowym celem ochrony przyrody nieożywionej jest trwałe zachowanie jej wartościowych elementów prezentujących w wystarczający sposób zróżnicowanie ekosystemu.  więcej

XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - zgłaszanie uczestnictwa

06.11.2014

Ważne informacje! Prosimy zgłaszać szkoły ponadgimnazjalne (z terenu województwa lubelskiego) chętne do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a które w poprzedniej edycji nie brały udziału w konkursie, do 18 listopada 2014 r. - nieprzekraczalny termin!  więcej

Zwierzęta parków krajobrazowych w zamojskim zoo

05.11.2014

Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Zamość, zapraszają uczniów gimnazjum i klas 4- 6 szkoły podstawowej do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej pt. „Zwierzęta zamojskich parków krajobrazowych w naszym zoo”.  więcej