Aktualności

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z UROKÓW PARKU KRAJOBRAZOWEGO „Lasy Janowskie”

18.08.2014

Krajobraz Parku to rozległa równina pokryta lasem, przecinana korytami rzek i strumyków. Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna sprawiają, że występuje tu duża mozaika siedlisk. Obok fragmentów suchych i wydmowych, spotyka się mokradła i bagienka. więcej

Murawy kserotermiczne

13.08.2014

Sezon wakacyjny jest dobrym okresem do zapoznania się z tematyką nieleśnych zbiorowisk roślinnych - muraw kserotermicznych. Murawy można znaleźć na rozległych stokach pagórków, zboczach dolin rzecznych, u podnóża skał wapiennych oraz na ścianach lessowych wąwozów. Zbiorowiska te, rozwijają się głównie na podłożu bogatym w węglan wapnia – na rędzinach, pararędzinach, le... więcej

BUCZYNA KARPACKA

13.08.2014

Buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum zbiorowisko roślinne spotykany w Karpatach, Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. W drzewostanie dominuje buk pospolity Fagus sylvatica, który na Roztoczu osiąga wschodnią granicę występowania. W domieszce spotkamy jodłę Abies alba zajmującą kiedyś duże połacie Roztocza. Buczyna karpacka zajmuje zazwyczaj dość żyzne siedliska, gdzie ... więcej

Pojezierze Łeczyńsko-Włodawskie to strefa ciszy!

04.08.2014

Dochodzą nas niepokojące wieści znad Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego odnośnie pojawienia się prób wodowania i pływania po jeziorach łodziami silnikowymi. Przypominamy, że jest to nielegalne. Wszystkie jeziora (poza jeziorem Białym Włodawskim) objęte są strefą ciszy i zakazane jest na nich używanie łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego. Każda próba używania takiego ... więcej

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)

23.07.2014

W Polsce objęta ścisłą ochroną gatunkową. Ochrona rosiczek ustanowiona została już w 1946 roku w pierwszym w Polsce rozporządzeniu wprowadzającym ochronę gatunkową a potem utrzymana w kolejnych aktach prawnych (rozporządzenia z lat 1957, 1983, 1995 i wreszcie aktualne rozporządzenie z 2004 roku). więcej