ETAP GMINNY KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” W CHEŁMSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie przeprowadził etap „gminny” XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego.

Etap ten został zorganizowany na ternie Zespołu Szkół w Sawinie. Rozwiązywanie zadań testowych poprzedziła prelekcja Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie „Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku Krajobrazowego” skierowana do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. Do testu składającego się z 10 pytań „ogólnych”  z zakresu ekologii, ochrony środowiska, przyrody, kartografii oraz 15 pytań „parkowych” z wiedzy o Chełmskim Parku Krajobrazowym przystąpiły dwie drużyny uczniów z Czułczyc i Sawina – obie pod opieką Pana Sławomira Korpysza.  Drużyną zwycięską okazała się być drużyna gospodarzy w składzie:

  1. PATRYCJA POWAGA
  2. PIOTR SUCHOŃ
  3. ZUZANNA KLOC
  4. MIKOŁAJ KLOC

Podziękowania dla obu drużyn złożyła Dyrektor Zespołu Szkół w Sawinie Pani Bożena Rusak oraz Zastępca Dyrektora Pani Halina Smyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali od pracowników Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie foldery i ulotki Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych przydatne w pogłębianiu wiedzy „Parkowej”.

 

Tekst: Paweł Łapiński (ZLPK OE-M w Brzeźnie)

Zdjęcia: Sławomir Korpysz (ZS w Sawinie)