„Dni zawilca” we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym

Któż nie zna tych białych jak śnieg płatów kwitnącego zawilca gajowego? W grądach naszego regionu są one szczególnie malowniczym elementem wiosennego lasu. Osobliwie wyglądają kwitnące zawilce zwłaszcza w sąsiedztwie olbrzymich starych drzew (dębów, buków, lip). Taki właśnie widok możemy oglądać w parku pałacowym w Kluczkowicach na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Unikalne to założenie, prócz pięknego pałacu rodziny Kleniewskich, charakteryzuje się jeszcze nie mniej pięknie urządzonym parkiem, połączonym naturalnie z fragmentem starego lasu grądowego, który przedstawia iście „białowieskie” widoki. Nie dziwi owe piękno parku, został on bowiem zaprojektowany przez jednego z najsłynniejszych polskich twórców założeń ogrodowych – Waleriana Kronenberga. Pozostawił on w naszym regionie niemało wspaniałych parków m.in. w Zamościu, Tarnogórze, Czesławicach, Palikijach Drugich, Szczekarkowie. Gasnącą urodą zachwycają i te zaniedbane dziś jego założenia, jak park w Stryjowie w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.

Park w Kluczkowicach nie jest jednak zaniedbany – na odwrót, urzeka odwiedzających swoim pięknem i naturalnością. Ta właśnie „bardziej naturalna” jego część, czyli fragmencie lasu grądowego, pokrywa się wiosną żywym śniegiem – łanami zawilca gajowego. Staraniem Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim została poprowadzona tutaj ścieżka spacerowa „Zawilcowy Doły” o długości 1,2 km.

W roku bieżącym Muzeum w Kluczkowicach wraz Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz przy wsparciu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych zorganizowało zajęcia edukacyjno-przyrodnicze pod nazwą „Dni zawilca”. W ciągu całego tygodnia (24-28 kwietnia) odbywały się zajęcia dydaktyczne dla dzieci ze szkól podstawowych powiatu opolskiego. Część teoretyczna miała miejsce w pomieszczeniach Muzeum. Tutaj uczniowie poznawali warstwową budowę lasu, gatunki ptaków, które w nim występują, różnorodność biologiczną i geologiczną Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, a następnie udawali się na zajęcia terenowe w „krainę kwitnących zawilców” czyli do parku przypałacowego. Mimo, że pogoda nie rozpieszczała, to młodzi przyrodnicy z zapałem oznaczali gatunki roślin i obserwowali zwierzęta, które spotykali na trasie ścieżki utrwalając swoją wiedzę w kartach zajęć. Po powrocie do Muzeum uczniowie prezentowali swoje obserwacje a dodatkowym sprawdzianem wiedzy była krzyżówka przyrodnicza. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody.

Mimo, że Wrzelowiecki Park Krajobrazowy podlega pod Ośrodek Zamiejscowy ZLPK w Janowie Lubelskim, to jednak z uwagi na rangę wydarzenia udział w nim wzięli także pracownicy innych Ośrodków Zamiejscowych ZLPK. Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w pomieszczeniach Muzeum jak i w terenie prowadzili: Jolanta Kiszka i Anna Różyńska z OZ w Janowie Lubelskim, Piotr Deptuś i Agnieszka Trawińska z OZ w Lubartowie i Krzysztof Wojciechowski z Biura ZLPK w Lublinie.

Całość wydarzenia nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania i przychylności dyrekcji Muzeum w osobie Pani Dyrektor Jadwigi Religi. Pomocą służyli także pracownicy Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim: Pan Krzysztof Gieroń i Pan Jacek Rosły, który jest inicjatorem „motorem” i dobrym duchem wielu działań edukacyjnych, ochroniarskich i turystycznych na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Anna Różyńska, ZLPK OZ Janów Lubelski,

Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK,

Jacek Rosły, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim