Aktualności

Sulmice to niewielka wioseczka położona w samym sercu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

Wioska leżąca na krawędzi doliny Wolicy w malowniczym krajobrazie Działów Grabowieckich liczy obecnie ok. 270 mieszkańców. Mimo jednak, że jest niewielka to posiada bardzo długą historię, bowiem pierwsze wzmianki o niej pojawiły się ponad 600 lat temu. Na przestrzeni wieków wieś była własnością kniaziów litewskich, hetmana Jana Tarnowskiego, kanclerza Jana Osieckiego, a w końcu XVI wieku stała się własnością hetmana Jana Zamoyskiego wchodząc w skład utworzonej przez niego Ordynacji Zamoyskiej. I pozostała w niej aż do II wojny światowej.

Dnia 8 maja br. odbyła się w Sulmicach podniosła uroczystość. Przy Szkole Podstawowej został posadzony „Dąb Niepodległości” będący upamiętnieniem mijającego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę po ponad wiekowej niewoli. Uroczystość zgromadziła wszystkich uczniów i grono pedagogiczne szkoły oraz zaproszonych gości, wśród których znalazł się przedstawiciel Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Krzysztof Wojciechowski. Zebranych przywitała Pani Jolanta Popowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sulmicach. Uroczyście odśpiewano Hymn Państwowy a następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pan Stanisław Jędrusina – zastępca wójta gminy Skierbieszów, przedstawiciel ZLPK oraz leśnicy, których darem była sadzonka dębu. Każdy z obecnych dorzucił swoją garstkę ziemi obsypując nim młode drzewko. Następnie uczestnicy ceremonii udali się do szkoły. Tutaj wysłuchali montażu słowno-muzycznego z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem Pani Anny Cichoń. Młodzi wykonawcy z wielkim zapałem i przejęciem śpiewali pieśni, recytowali patriotyczne wiersze i prezentowali okolicznościowe scenki dowodząc tym słuszności słów Wielkiego Hetmana, onegdaj właściciela Sulmic, że „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Uczestnicy wydarzenia byli także świadkami „prawykonania” wierszy, które uczniowie szkoły przygotowali na powiatowy konkurs „Moja Mała Ojczyzna”. Ostatni akcent uroczystość był bardzo … słodki - na zebranych czekał poczęstunek.

Słowa uznania za zorganizowanie ceremonii należą się uczniom i gronu pedagogicznemu niewielkiej Szkoły Podstawowej w Sulmicach, która prowadzona i finansowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” mimo przeciwności dzielnie radzi sobie z niżem demograficznym i innymi problemami.

Mamy nadzieję, że zasadzony „Dąb Niepodległości” będzie rósł i potężniał zapisując w swych przyrostach rocznych kolejne lata  wolnej i niepodległej Polski.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

‹‹powrót