Aktualności

28 listopada br. kierownik Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim - Pan Andrzej Łazeba miał zaszczyt gościć na spotkaniu podsumowującym X edycję Konkursu „Czysta Ziemia” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Konkurs, który został zapoczątkowany 10 lat temu, w bieżącej edycji skupił 42 szkoły z terenu powiatu bialskiego, które podjęły szereg inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej, w tym m.in. sprzątając otoczenie czy biorąc udział w selektywnej zbiórce odpadów.

Na podsumowanie konkursu przybyły delegacje szkół, władze powiatu Biała Podlaska, współorganizatorzy oraz zaproszeni goście. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, mimo, że nie należy do grona współorganizatorów, to jednak wpisuje swój udział w edukację uczniów ze szkół biorących udział w bieżącej edycji, która trwała od 15 kwietnia do 31 października br.

Warto zwrócić uwagę, że udział w tym konkursie to nie tylko kształtowanie właściwych postaw dbania o nasze otoczenie, ale także wyrabianie poczucia odpowiedzialności za jego stan w środowisku lokalnym. Na wyniki konkursu ma wpływ zaangażowanie całych społeczności szkolnych, co się przekłada np. na ilość zebranych odpadów, dlatego cieszy wszystkich fakt, że rzesza dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu.

Wszystkie szkoły, które przystąpiły do konkursu otrzymały pamiątkowe dyplomy i wartościowe nagrody, których fundatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Tegoroczni zwycięzcy konkursu – Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie na tę uroczystość zaprezentowała część artystyczną pt.: „Przyszłość Ziemi zależy od nas” przypominając wszystkim, że jesteśmy częścią przyrody i nasze działania wpływają na życie wszystkich mieszkańców naszej planety.

 

 

 

Tekst i zdjęcia:  Magdalena  Żychowska ZLPK OZ Janów Podlaski.

‹‹powrót