„Czysta Ziemia” – nasze uczestnictwo w podsumowaniu konkursu

  • 03-12-2018

Dyrektorzy i nauczyciele tych szkół nieustannie podejmują trud realizacji konkursu, by kształtować właściwe postawy względem środowiska przyrodniczego u swoich wychowanków. Udział w konkursie wymaga zaangażowania całych społeczności szkolnych do działań wykraczających poza program nauczania. Jednym z nich jest selektywna zbiórka odpadów, przy czym nie jest to działanie jednorazowe ale trwające kilka miesięcy i przenosi się na sposób postępowania z odpadami w większości gospodarstw domowych. Nauczyciele
i uczniowie szkół organizują różnorodne konkursy, pogadanki, zajęcia edukacyjne (także z udziałem służb ochrony przyrody), które mają na celu podnieść świadomość ekologiczną jak najszerszego grona naszych mieszkańców. Mimo tego, że konkurs jest realizowany od 11 lat, cały czas jest jeszcze coś do zrobienia.

W spotkaniu ze szkołami biorącymi udział konkursie wzięły udział: władze powiatu, przedstawiciele służb ochrony przyrody - nadleśnictw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz przedsiębiorstwa współpracujące w zakresie zbiórki odpadów. Było to święto szkół i najaktywniejszych uczniów, którzy z rąk organizatorów (Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej) otrzymali cenne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy – ubiegłoroczni i tegoroczni laureaci konkursu, którzy wykonali część artystyczną pt. „Królewna przyroda i siedmiu krasnoludków”.

Instytucje włączające się w realizację konkursu miały możliwość wyróżnić szkoły, z którymi współpracują. Dla nas to była doskonała okazja, by podziękować Szkole Podstawowej w Konstantynowie (teren Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”) za wieloletnią współpracę z naszą jednostką w zakresie różnych form edukacji dzieci i młodzieży.

 

Tekst i zdjęcia: M. Żychowska